ΕΛΛΑΔΑ

Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012

ΜΕ ΑΛΛΗ ΣΚΕΨΗ


Βασικὰ εἴδη διατροφῆς.
Ὄσπρια, ῥύζια, ζυμαρικά ἐπίσης.
Κάποιοι ξεκίνησαν μίαν πολὺ σοβαρὴ προσπάθεια πρὸ κειμένου νὰ φέρουν τὴν παραγωγὴ ἀπὸ τὸν παραγωγὸ ἀπ’ εὐθείας στὸν καταναλωτή.
Θὰ πονέσουν οἱ μεσάζοντες, ἀλλά τί νά κάνουμε;
Τόσα χρόνια αὐτοί δέν ἦταν πού πονοῦσαν ἐμᾶς πρό κειμένου νά περνοῦν κάθε ἡμέρα καί καλλίτερα;

Λάδι, πατάτα, ἀλεύρι! Μὲ αὐτὰ μποροῦμε νὰ ζήσουμε, ἀκόμη καὶ γιὰ μεγάλα χρονικὰ διαστήματα!
Ἰδίως οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν κτυπηθεῖ περισσότερο ἀπὸ τὴν κρίσι, μποροῦν νὰ κάνουν θαυμάσια πράγματα μὲ αὐτὰ τὰ βασικὰ ὑλικά!

Ἐδῶ καὶ λίγες ἑβδομᾶδες ξεκίνησε μία κίνησις ποὺ χρήζει ὑποστηρίξεως καὶ διαδόσεως.
Παραγωγοί, μὲ τὴν σύμπραξι πολιτῶν, πωλοῦν τὰ προϊόντα τους σὲ τιμὲς χωραφιοῦ!
Κι ἔπεται μεγάλη συνέχεια!

Ἤδη ὁ δῆμος Παλλήνης ξεκίνησε νὰ στηρίξῃ αὐτὴν τὴν προσπάθεια. (Πληροφορίες ἐδῶ καὶ ἡ αἴτησις ἐδῶ)
Στὴν Κατερίνη ζητοῦν οἱ πολῖτες ὄσπρια, λάδι, ζυμαρικά, ἀλεύρι, ῥύζια, λαχανικά…
Γιατί ἐκεῖ κι ὄχι ἐδῶ; Στὸ μεγάλο χωνευτήρι.
Ἐδῶ ζοῦν ἑκατομμύρια. Ἐδῶ δέν εἶναι καί ἡ μεγαλυτέρα ἀνάγκη;

Εἶτε ὡς δημόσιοι ὀργανισμοί, εἶτε ὡς ἰδιῶτες πρέπει νὰ συγκροτήσουμε ὁμᾶδες ποὺ θὰ ὑποστηρίξουν αὐτὲς τὶς δράσεις. Νὰ φροντίσουμε νὰ φθάσουν τὰ ὑψηλῆς ποιότητος αὐτὰ προϊόντα καὶ στὴν δική μας γειτονιά!
Δὲν μοῦ ἀρκοῦν οἱ λαϊκὲς ἀγορές. Ἐκεῖ κάποιοι κερδοσκοποῦν πρὸ πολλοῦ εἰς βᾶρος ὅλων μας.
Νέες ἀγορές, ἀπὸ τὴν παραγωγὴ στὴν κατανάλωσι. Ἔξω, στὸν δρόμο, στὴν γειτονιά, στὴν πλατεία!

Κι ἐπεὶ δὴ αὐτὸ θὰ μεγεθύνεται, μήπως ἔφθασε ἡ στιγμή νά ἀναζητήσουμε κι ἐμεῖς τίς ῥίζες μας; Νά ξεχορταριάσουμε τό χωραφάκι τοῦ παπποῦ; Νά σηκωθοῦμε καί νά φύγουμε ἐπί τέλους ἀπό τήν πόλι καί νά παράξουμε τήν τροφή μας; Μήπως;

Διότι ὅσο ἔχουμε χρῆμα στὴν τσέπη, ἔς τὧ καὶ λιγοστό, ἀγοράζουμε τὴν τροφή μας. Ὅταν θά τελειώσῃ κι αὐτό, τί θά τρῶμε; Ὁ ἕνας τόν ἄλλον;
Δὲν νομίζω… Δὲν εἶναι στὴν Φύσιν μας κάτι τέτοιο…
Καλλίτερα καροτάκια καὶ ἐλίτσες ἀπὸ τὸ δικό μας χωραφάκι!

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΕΔΩΣΕ ΤΟ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More