ΕΛΛΑΔΑ

Τρίτη 24 Απριλίου 2012

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ


Γράφει ο Δρ. Ησαΐας Κωνσταντινίδης*

Μπορεῖ μέν οἱ βουλευτικές ἐκλογές νά ἔχουν ὁριστεῖ στή χώρα μας γιά τίς 6 Μαΐου τοῦ 2012, ὅμως τά τεράστια προβλήματα παραμένουν. Καί ὄχι ἁπλά παραμένουν, ἀλλά καί δραματικά ἐπιδεινώνονται, μέρα μέ τήν ἡμέρα... Ἡ σημερινή Πλανητική Κρίση, μέ ἐπίκεντρο τήν Ἑλληνική Κρίση, χαρακτηρίζεται βασικά ἀπό τά κάτωθι δομικά στοιχεῖα:

1. Εἶναι κρίση συνολικά τοῦ δυτικοῦ ἠμισφαιρίου (τῶν λεγόμενων ἔως πρόσφατα «ἀναπτυγμένων χωρῶν» ἤ ἀλλιῶς τῆς «μητρόπολης»).
Ὁ κόσμος τῆς Δύσης σήμερα βρίσκεται πλέον στό τέλος τῆς ἄλλοτε παντοδυναμίας του καί «πνέει τά λοίσθια»... Ἐντός δέ τοῦ 2012 θά ὑπάρξει ἀναμφίβολα τό ἀναμενόμενο ἀπό τόν κόσμο τοῦ παρασκηνίου μέ φοβερή ἀγωνία Μεγάλο Γεγονός, μετά τό ὁποῖο σάν... τράπουλα (!) θά καταρρεύσει ὁλόκληρο τό «ἀναπτυγμένο» καπιταλιστικό οἰκοδόμημα τῆς Δύσης! Θά γείρει δήλ. γιά τά καλά ἡ πλάστιγγα τῶν ἐξελίξεων, ὕστερα δέ δέν θά ὑπάρχει πλέον καμία ὁδός ἐπιστροφῆς ἤ διαφυγῆς καί κανένα πισωγύρισμα στήν προηγούμενη κατάσταση...

2. Ἦταν πολύ λογικό ἡ Πλανητική Κρίση νά ξεκινήσει ἀπό τήν Ἑλλάδα, ἀφενός διότι πρόκειται κύρια περί κρίσης τοῦ δυτικοῦ κόσμου καί ἀφετέρου διότι ἡ Ἑλλάδα ὑπῆρξε ἀνέκαθεν ὁ «ἀδύναμος κρίκος» τοῦ ἐν λόγῳ κόσμου (καί πάντοτε ὁ «ἀδύναμος κρίκος» ἀποδεικνύεται ἡ «πληγή», ἀπό ὅπου καί μολύνεται μέ τήν καρκινοειδῆ γάγγραινα ὁλόκληρο τό «σῶμα»...). Στήν πραγματικότητα αὐτό συνέβη, διότι ὑπάρχει μία δομική ἀτέλεια καί μία οὐσιαστική ἀντινομία στήν ὅλη περίπτωση τῆς ἐνσωμάτωσης τῆς Ἑλλάδας στόν κόσμο τῆς Δύσης.
Αὐτό, ἐπειδή ἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν ἦταν οὐσιαστικά μέρος αὐτοῦ τοῦ κόσμου (ὁ ὁποῖος προέκυψε μέ τήν Ἀναγέννηση τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης πρίν ἀπό μερικούς αἰῶνες), ἀλλά ἀντιθέτως ὑπῆρξε μία κάκιστη ἀπομίμηση, ἕνας «πιθηκισμός» – ὄπως θά ἔλεγε καί ὁ Ρῶσος πρίγκιπας Νικολάι Τρουμπετσκόι – ἔναντι τῆς Δύσης. Ἡ Ἑλλάδα λοιπόν ποτέ δέν ἐντάχθηκε πλήρως στίς δυτικές δομές – ὦς νοοτροπία καί ψυχοσύνθεση, ὦς ὀργάνωση καί λειτουργία... – καί παρέμεινε μία χώρα διχασμένη ἀνάμεσα στήν ἀνατολική καί τή δυτική πραγματικότητα (ὦς «σχιζοειδής» περιφέρεια μίας νοητῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας)...

3. Ἀντίθετα ἀπό τήν παρακμή τῆς Δύσης (πού τόσο εὔστοχα προέβλεψαν κάποτε δυτικοί διανοούμενοι, ὄπως π.χ. ὁ Ὄσβαλτ Σπένγκλερ ἤ ὁ Λαυρέντιος Γκεμερέι), ἡ ἄλλοτε «περιφέρεια» τῶν ἀναπτυσσόμενων ἤ καί ὑπανάπτυκτων χωρῶν, ὁ εἰρωνικά ἀποκαλούμενος Τρίτος Κόσμος, εἶναι σήμερα σέ ραγδαία ἄνοδο καί σέ πορεία θριάμβου! Καί αὐτό παρατηρεῖται σέ ὅλα τά ἐν δυνάμει ἐπίπεδα, ὄπως στό οἰκονομικό, τό πολιτικό καί τό στρατιωτικό. Εἰδικά δέ ὁ σχηματισμός τοῦ εὐρασιατικοῦ ἄξονα, μέ κέντρο βάρους τή γεωγραφική εὐθεία γραμμή Μόσχας-Πεκίνου, ὤθησε τίς ἐξελίξεις τά τελευταῖα χρόνια στό νά λάβουν πιά δραματικές διαστάσεις. Ὅλες δέ οἱ χῶρες πού σχετίζονται μέ τήν ἄλλοτε «περιφέρεια» (Βραζιλία, Ἰνδία κτλ.) σύν τίς Ρωσία-Κίνα ὑποσκελίζουν πιά τήν εὑρισκόμενη σέ ἡμιθανῆ κατάσταση Δύση καί εἶναι βέβαιο ὅτι, μαζί μέ τό ἐπίσης ἀνερχόμενο Ἰσλάμ, θά κυβερνήσουν πολύ σύντομα τόν πλανήτη, ἐπιβάλλοντας παγκοσμίως τίς δικές τους ἀξίες καί πρότυπα ζωῆς...

4. Ἕνας ἄλλος λόγος πού ἐπιταχύνει τίς ἐξελίξεις εἶναι τό δημογραφικό ζήτημα. Ἀκόμα καί ἄν ὑποθέταμε (πράγμα ἀδύνατο βέβαια...) ὅτι τελικά ἡ Δύση διασωζόταν, μέσω ἑνός «θαύματος», καί πάλι ὅλα θά ἦταν ἐναντίον τῆς σέ μακροπρόθεσμο ἐπίπεδο, ἐφόσον ἡ ὑπογεννητικότητα πού τήν χαρακτηρίζει, σέ ἀντίθεση μέ τήν ἀθρόα λαθρομετανάστευση πού εἰσέβαλλε στήν Εὐρώπη, τήν ἔχει ἤδη καταδικάσει σέ βιολογικό θάνατο! Πράγματι, σήμερα βρισκόμαστε σέ μία σταδιακή ἐξαφάνιση δυό παράλληλων πραγματικοτήτων πού χαρακτηρίζουν τόν δυτικό κόσμο, τή βιολογική ἔκλειψη τῆς λευκῆς φυλῆς καί τήν πνευματική ἐξάλειψη τῆς χριστιανικῆς πίστης!... Αὐτές οἱ δυό πραγματικότητες ἀντικαθίστανται σταδιακά τόσο στήν Εὐρώπη ὅσο καί στήν Ἀμερική ἀντίστοιχα ἀπό τούς ἀσιατικούς πλεονάζοντες πληθυσμούς (π.χ. ἀπό τό Πακιστᾶν καί τό Μπαγκλαντές) καί ἀπό τή δική τους θρησκευτική λατρεία, πού δέν εἶναι παρά τό Ἰσλάμ (ὁ Λόγος τοῦ Προφήτη)! Ἤδη γιά παράδειγμα στήν Ἑλλάδα, τηρουμένων τῶν σημερινῶν τάσεων, τό ἔτος 2025 – ὄπως καί προβλέψαμε σέ ἐπιστημονική μας μελέτη, πού προξένησε τεράστια ἐντύπωση – ἡ πλειονότητα τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας θά εἶναι Ἀσιάτες μουσουλμάνοι, μέ τούς γηγενεῖς Ἕλληνες νά ἔχουν μετατραπεῖ σέ μία ἀσήμαντη μειονότητα γέρων... Ἡ Μεταπολίτευση τοῦ 1974 στή χώρα μας κατόρθωσε τό... ἀκατόρθωτο (!): διέλυσε τήν ἐθνική οἰκονομία, συρρικνώνοντας παράλληλα τόν πληθυσμό!!! Ἔτσι, ἔως τό ἔτος 2050 προβλέπουμε ὅτι τό ἑλληνικό ἔθνος θά ἔχει πιά ἐξαφανιστεῖ, ὄπως τόσα καί τόσα ἄλλωστε στό ἱστορικό παρελθόν...

5. Οἱ τριβές πού δημιουργοῦνται σήμερα σέ παγκόσμιο βεληνεκές λόγω τῆς ἀόρατης πρός τό παρόν σύγκρουσης τῆς παρηκμασμένης Δύσης μέ τήν προελαύνουσα Ἀνατολή εἶναι μαθηματικά βέβαιο ὅτι πολύ σύντομα θά ὁδηγήσουν σέ ἕναν νέο, Γ΄ παγκόσμιο (ἤ θερμοπυρηνικό) πόλεμο! Βλέποντας δήλ. ὁ δυτικός κόσμος τόν ἐπικείμενο βέβαιο θάνατό του δέν θά διστάσει νά μετατραπεῖ σέ πλανητικό καμικάζι, παρασέρνοντας μαζί του τούς πάντες καί τά πάντα καί θέτοντας ἐπ’ ἀμφιβόλω τή ζωή πάνω στή Γῆ!!! Ἤδη, ἀποκαλύπτουμε ἐδῶ, ὅτι ἡ νέα στρατηγική τῶν ΗΠΑ εἶναι προσανατολισμένη 100% πάνω σ’ αὐτή τή λογική, ἐφόσον στήν Οὐάσιγκτον γνωρίζουν ὅτι ἡ χώρα τους δέν μπορεῖ νά συνεχίσει νά ἀποτελεῖ ὑπερδύναμη καί ὅτι σύντομα πρόκειται νά καταρρεύσει ὑπό τό βάρος τοῦ ἀπίστευτου χρέους της, ἀλλά καί τῶν τρομερῶν ἐσωτερικῶν της ἀντιφάσεων... Νομοτελειακά λοιπόν ὁδεύουμε ταχύτατα πρός τόν πλέον καταστροφικό πόλεμο πού γνώρισε ποτέ ἡ ἀνθρωπότητα...

Τό ζήτημα ἔχει βέβαια φοβερές καί τρομερές διαστάσεις καί ἐδῶ δέν θέσαμε παρά μόνο τό περίγραμμά του. Νά ὅμως πού ἀπό τήν ἔρευνά μας προκύπτει, ὄπως ἔχουμε ξαναγράψει ἡ ἀπόλυτη ταύτιση τοῦ γεροντικοῦ Λόγου τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τά ὅσα ἰσχυρίζονται στά «ἄδυτα τῶν ἀδύτων» τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν οἱ πλέον ἰσχυροί «εἰδικοί ἀναλυτές»! Παρακάτω θά θέσουμε τά ὅσα ἀκούστηκαν – δέν ἀποκαλύπτουμε πρόσωπο, χρόνο καί τόπο – ἀπό Γέροντα ἀσκητή σχετικά μέ τίς ἐπερχόμενες ἐξελίξεις στήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί τά ὅσα εἶναι σήμερα κυρίαρχα ὦς πρόβλεψη γιά τό ἐγγύς μέλλον στίς μεγαλύτερες ὑπηρεσίες πληροφοριῶν τοῦ πλανήτη.
Γέροντες καί κατάσκοποι συμπίπτουν ΑΠΟΛΥΤΑ!!!

Εἶπε λοιπόν ὁ Ὀρθόδοξος μοναχός τά ἑξῆς, πού τά παραθέτουμε αὐτούσια: «Στή γιορτή τοῦ Ἄη-Γιώργη [ΣΗΜ.: 6 Μαΐου, σύμφωνα μέ τό παλαιό ἡμερολόγιο!] θά προσπαθήσουν νά λύσουν τό πρόβλημα μέ τήν εἰρήνη [ΣΗΜ.: ἐννοεῖ τίς ἐκλογές...]. Ἀλλά δέν θά μπορέσουν! Καί τότε θά γίνει χαλασμός μεγάλος [ΣΗΜ.: ἄραγε ἡ γεωλογική καταστροφή στό Αἰγαῖο ποῦ πολλοί ἀναμένουν;] καί θά ἐπέμβει κατά τῆς Χριστιανοσύνης ὁ παλιός ἐκεῖνος Σαρακηνός [ΣΗΜ.: ἐννοεῖ τήν ἐπίθεση τῆς Τουρκίας κατά τῆς Ἑλλάδας]. Θά προκαλέσει πόνο μέγα στούς Χριστιανούς, ἀλλά αὐτό εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ... Θά κρατήσει λίγο. Ἔπειτα, σάν ἀστραπή, θά ἐμφανιστεῖ ὁ Βασιλιάς τοῦ Γένους [ΣΗΜ.: δήλ. Ἐκεῖνος πού Πρέπει] καί θά φέρει τή Λευτεριά! Ἔτσι εἶναι γραφτό νά γίνει, νά ἀναστηθεῖ ἡ Ἑλλάς τόν Ἰούνιο, ἀφοῦ ὅμως πρῶτα περάσει μέσα ἀπό τόν Γολγοθά καί τή Σταύρωση»!...

Ἅς συνδέσουμε τώρα τά παραπάνω μέ τήν κάτωθι σύντομη ἀνάλυση ἀνθρώπου τοῦ διεθνοῦς παρασκηνίου:
«Οἱ ἐκλογές τῆς 6ης Μαΐου στήν Ἑλλάδα δέν θά δώσουν λύση, ἀφενός διότι δέν πρόκειται νά προκύψει βιώσιμη κυβέρνηση μέσα ἀπό ἕνα πολιτικό σύστημα πλήρως ἀπαξιωμένο καί ἀφετέρου διότι ἤδη εἶναι πολύ ἀργά γιά νά ἐπανέλθει ἡ χώρα σέ τροχιά ἀνάπτυξης. Φοβοῦμαι πώς ἡ ἑλληνική ἀκυβερνησία θά ἀποτελέσει τόν ἀστάθμητο παράγοντα στήν περιοχή, πόσο μᾶλλον πού ἀναμένεται πόλεμος μέ βασικές ἀντίπαλες δυνάμεις τή συμμαχία Τουρκίας-Περσίας ἀπό τή μία καί τή συμμαχία Ἑλλάδας-Ἰσραήλ ἀπό τήν ἄλλη... Ἐπειδή μάλιστα οἱ ἐξελίξεις θά ἔχουν ἀπίστευτα μεγάλη δυναμική καί θά ἐκτυλιχθοῦν πολύ γρήγορα, ἀναμένω στήν Ἑλλάδα τή στιγμή τῆς «θερμιδοριανῆς ἀντιδράσεως», πού θά συμπαρασύρει στό διάβα τῆς τά πάντα, λόγω καί τοῦ σημερινοῦ ἀπόλυτου ἀδιέξοδου! Αὐτό τό προβλέπω νά γίνεται ἐντός τοῦ ἐρχομένου Ἰουνίου»!...

Χρειάζεται νά προσθέσουμε ἐμεῖς τίποτα παραπάνω, ὅταν οἱ Γέροντες τῆς Ὀρθοδοξίας ταυτίζονται ἀπόλυτα μέ τίς ἀναλύσεις τῶν πλέον προηγμένων παρασκηνιακῶν κέντρων τοῦ πλανήτη; Δέν εἶναι φανερό πιά ὅτι βρισκόμαστε ἐνώπιον κοσμοϊστορικῶν ἐξελίξεων;Δέν εἶναι πιά βέβαιο ὅτι πλησιάζει μέ τρομακτική ταχύτητα ἡ Μεγάλη Στιγμή; Δήλ. ἡ ἑλληνική «Νύχτα τοῦ Ἁγίου Βαρθολομαίου», πού θά πιάσει ἐξ ἀπήνης τους προδότες καί, μέσω δυστυχῶς τοῦ αἵματος, θά νεκραναστήσει τόν ἑλληνισμό, πού καταδίκασαν σέ θάνατο οἱ Γραικύλοι;...

(*)Ο Ησαίας Κωνσταντινίδης είναι διδάκτωρ Φιλοσοφίας

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΕΔΩΣΕ ΤΟ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More