ΕΛΛΑΔΑ

Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012

ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ


Το ποσό-ρεκόρ των 218 δις ευρώ σε εγγυήσεις και δάνεια έχει παράσχει το Ελληνικό κράτος στις τράπεζες μέχρι σήμερα - Σχεδόν όσο το ΑΕΠ της χώρας - ΟΛΟΙ οι νόμοι από το 2008, με τους οποίους δίνουν το βιος του ελληνα πολίτη στις Τράπεζες...

Μόλις εμφανίστηκε η “ελληνική κρίση”, η τότε κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, με το επιχείρημα της “θωράκισης” των Τραπεζών, έν όψει της επερχόμενης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ενέκρινε “πακέτο” κρατικών εγγυήσεων πρός τις τράπεζες αξίας 28 δις ευρώ, δηλαδή κατά αναλογίαν, πολύ μεγαλύτερο από το 10% του ΑΕΠ της χώρας.


1. (Ν. 3723 ΦΕΚ 250-9 ΔΕΚ 2008)
.

Όταν η κρίση πια ήταν δεδομένη, όταν η Ελλάδα και οι πολίτες της βίωναν τα πρώτα σημάδια της Ελληνικής οικονομικής κρίσης, και η συμφωνία για το πακέτο στήριξης απο την ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ είχε κλείσει, η κυβέρνηση Γ. Α. Παπανδρέου έσπευσε να εγκρίνει νέες κρατικές εγγυήσεις πρός τις τράπεζες ύψους 15 δις ευρώ, δηλαδή ποσοστό που ξεπερνούσε το 5% του ΑΕΠ.

2. (Ν.3845 ΦΕΚ65 6ΜΑΙ 2010 – 15δις ευρώ).


Κατά την διάρκεια της κρίσης και κατά την οποίαν η χώρα βρισκόταν υπό επιτροπία και οικονομική υποστήριξη, ελάμβανε δέ, κατά κοινήν ομολογίαν, τα σκληρότερα δημοσιονομικά μέτρα, τα οποία, είχε λάβει ποτέ αναπτυγμένη χώρα στη νεώτερη ιστορία των αναπτυγμένων κρατών του πλανήτη.


Προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να αποφύγει η χώρα την "πτώχευση", όπως εδήλωναν κυβερνητικοί αξιωματούχοι και όχι την "χρεοκοπία" κάποιων Τραπεζιτών, η κυβέρνηση Γ. Α. Παπανδρέου ενέκρινε και τρίτο πακέτο κρατικών εγγυήσεων πρός τις τράπεζες, ύψους 10 δις ευρώ.


3. ( Ν. 3864 ΦΕΚ 119 21 ΙΟΥΛ 2010)
.

Και παρά το γεγονός του ότι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας επιδεινώθηκε "σφόδρα", η τότε κυβέρνηση Γ. Α. Παπανδρέου-Λ. Παπαδήμου, ενέκρινε άλλα τρία πακέτα κρατικών εγγυήσεων για τις τράπεζες συνολικού ύψους 85 δις ευρώ:

4. Ν. 3672 ΦΕΚ 148 3 ΣΕΠΤ 2010 – 25 δις ευρώ


5. Ν. 3965 ΦΕΚ 113 18 ΜΑΙ 2011 – 30 δις ευρώ


6. Πρ Νομ Περ. ΦΕΚ 203 14 ΣΕΠΤ 2011- 30 δις ευρώ


Κατόπιν, με την Ελλάδα να έχει ήδη αποδεχτεί την αδυναμία αποπληρωμής των υποχρεώσεών της, και να έχει ουσιαστικά “οδηγηθεί” στην αναδιάρθρωση του χρέους της εν μέσω μία δραματικής ύφεσης, η κυβέρνηση του Λ. Παπαδήμου προχώρησε στην έγκριση και νέου πακέτου κρατικών εγγυήσεων για τις τράπεζες ύψους 30 δις ευρώ.

7. (Ν. 4031 ΦΕΚ 256 – 9 ΔΕΚ 2011 – 30 δις ευρώ).


Έτσι, το σύνολο των κρατικών εγγυήσεων που έλαβαν οι ελληνικές τράπεζες σε διάστημα πέντε ετών, ανήλθε στα 168 δις ευρώ.


Πέραν όμως από αυτό το ποσόν, με βάση τη συμφωνία για το PSI+, η Ελλάδα θα παράσχει 50 δις ευρώ, ίσως και περισσότερα, από τα 130 δις ευρώ του δεύτερου πακέτου στήριξης για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.

Το σύνολο λοιπόν, των εγγυήσεων και δανείων, τα οποία έχει παράσχει το κράτος στις τράπεζες, μέχρι σήμερα, ανέρχεται στό ποσόν των 218 δις ευρώ, ποσόν το οποίο αντιστοιχεί, σχεδόν, στο 100% του ΑΕΠ της χώρας.


Καταρρίπτοντας κατ`αυτόν τον τρόπο το παγκόσμιο ρεκόρ ενισχύσεων-δανείων μιάς χώρας πρός τίς Τράπεζές της.


Κατ` αναλογίαν και υποθετικά, αν η συγκεκριμένη "στήριξη", παρεχόταν από τις ΗΠΑ πρός τίς Αμερικανικές Τράπεζες, το αμερικανικό κράτος θα έπρεπε να έχει εγγυηθεί και δανείσει στις αμερικανικές τράπεζες περισσότερα από 14 τρις δολάρια.


Επισημαίνω, πως στην Ισπανία, όπου κατά κοινήν παραδοχήν η κρίση είναι “τραπεζική’, το πακέτο στήριξης, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα, ανέρχεται στα 100 δις ευρώ.


Τα κύρια ερωτήματα που ανακύπτουν από τα παραπάνω και στα οποία καλείται να απαντήσει η ελληνική κυβέρνηση είναι τα εξής:


Υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, η οποία να παρείχε συνολικά, ως δάνεια και κρατικές εγγυήσεις στις τράπεζές της σχεδόν το 100% του ΑΕΠ της ;;;


Πώς είναι δυνατόν η “ελληνική κρίση” να μη θεωρείται πρωτίστως τραπεζική, όταν προκειμένου να στηριχτούν μερικές απ” τις τράπεζες της χώρας χρειάστηκε, μέχρι στιγμής, τόσο εντυπωσιακά μεγάλη στήριξη απ” το κράτος (περίπου το 100 % του ΑΕΠ της χώρας) ;;;


Οι ζημίες των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων, από την συμμετοχή τους στο PSI+, ανήλθαν στα 28 δις ευρώ.


Ωστόσο, το ελληνικό κράτος δανείζεται 50 δις ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, εδώ προκύπτουν ερωτήματα των οποίων οι απαντήσεις οφείλουν να δοθούν στον ανακριτή :


Α) Τα υπόλοιπα κράτη των οποίων οι τράπεζες συμμετείχαν σε αντίστοιχο PSI, παρείχαν κεφάλαια για να καλύψουν τις απώλειες τους ή πρόκειται για ελληνικό φαινόμενο ;;;


Β) Τα επιπλέον των 28 δις ευρώ, τα 22 δις ευρώ που θα διατεθούν απ” τα κρατικά χρήματα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών για ποιο λόγο δεν χαρακτηρίζονται επισήμως ως πακέτο στήριξης του τραπεζικού κλάδου αλλά κυρίως, για ποιο λόγο διατίθενται ;;;


Δεδομένου ότι το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη υπολογιζόμενων επισφαλειών των τραπεζών μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, δεν συνεπάγεται πως το κράτος αναλαμβάνει να πληρώσει τις ζημίες των τραπεζών οι οποίες προέκυψαν μέσα στα πλαίσια των κινδύνων που αναλαμβάνουν παρέχοντάς τους δάνεια ;;;


Γ)
Έχει προηγηθεί έλεγχος για τις ευθύνες των τραπεζών όσον αφορά τις ζημίες από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τους ;;;

Δ) Γιατί συνάγεται αβίαστα, πως είναι ανεύθυνες, και ως εκ τούτου δικαιούνται τη σωτηρία τους με κρατικά χρήματα, δηλ. του Έλληνα πολίτη, όταν ο ελληνικός λαός υποφέρει ;;;


Ε) Εφόσον οι ελληνικές τράπεζες έχουν λάβει τόσο μεγάλης κρατικής στήριξης γιατί δεν προχωρούν άμεσα στην απόσβεση του χρέους των ιδιωτών που έχουν πραγματική αδυναμία αποπληρωμής του (υπερχρεωμένα νοικοκυριά) και αντίθετα διεκδικούν τα χρήματα αυτά ;;;


Ζ) Στέλνουν τους Έλληνες πολίτες στα δικαστήρια, υποβάλλοντας τους στην εξευτελιστική και ψυχοφθόρα διαδικασία της δίκης, όταν συγχρόνως αρνούνται να δεχτούν τις πρωτόδικες αποφάσεις οι οποίες δεν τις ικανοποιούν και προχωρούν σε εφέσεις, παρατείνοντας την ταλαιπωρία αυτών, με των οποίων τα χρήματα, διασώζονται ;;;


Η) Γιατί οι τράπεζες συνεχίζουν να προχωρούν σε κατασχέσεις κατοικιών και να προβαίνουν σε πλειστηριασμούς αφού καλύπτουν τις απώλειες τους από την κρατική ενίσχυση ;;;


Θ) Γιατί δεν αναδείχθηκε από την τρέχουσα και τις προηγούμενες κυβερνήσεις η ευθύνη των τραπεζών στο δρόμο για την κρίση ;;;


Ι) Ποιο είναι, τελικά, το πραγματικό ύψος το οποίο έχουν λάβει οι τράπεζες από τον ελληνικό λαό, αν υπολογιστεί και η συμμετοχή των Ελλήνων πολιτών στις δημόσιες εγγραφές, τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και την αγορά τραπεζικών μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, δεδομένου ότι οι μετοχές αυτές τελικά απαξιώθηκαν και οι Έλληνες πολίτες έχασαν τα χρήματα τα οποία, έδωσαν στις συγκεκριμένες τράπεζες ;;;


Την ώρα που ζητείται από τον ελληνικό λαό να υποστεί νέα ανάλγητα μέτρα ύψους 11,5 δις ευρώ, οι τράπεζες απολαμβάνουν τη λήψη αμέριστης κρατικής στήριξης και δανείων ύψους 50 δις ευρώ.


K) Γιατί από το δεύτερο πακέτο στήριξης ύψους 130 δις ευρώ οι τράπεζες να λάβουν 50 δις ευρώ, δηλαδή περίπου 90% περισσότερα από τις απώλειες τους από το PSI+, αντί να λάβουν πολύ λιγότερα και με το υπόλοιπο να καλύψουν τίς τυχόν απώλειές των, και έτσι να εξοικονομηθούν χρήματα για την ανάπτυξη, την οποίαν, τόσο έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία ;;;


Λ) Ποιος αποφάσισε πως το σημαντικότερο και κατά προτεραιότητα, κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, είναι οι τράπεζες;


Μ) Ως πότε θα συντηρήται ο
“μύθος” πως η ελληνική κρίση δεν είναι τραπεζική αλλά κρίση του Ελληνικού δημοσίου, και μέχρι πότε θα σώζονται οι τραπεζίτες και θα υποφέρουν οι πολίτες;

Ν) Γιατί δεν αποφασίζουμε ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή να σώσουμε τον ελληνικό λαό και να αφήσουμε τούς Τραπεζίτες να αναλάβουν τις ευθύνες τους;


Ξ)
Εκτός και άν ώς λαός αποφασίσαμε να “πίνουν στην υγειά μας” τα κάθε λογής “λαμόγια”, κυβερνητικά ή μή ;;;

Ο) Με ποιά χρήματα γίνονται οι εξαγορές, ή οι συγχωνεύσεις Τραπεζών, με αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων ή με χρήματα απο την ανακεφαλαιοποίηση, δηλ με δανεικά απο το EFSF, τα οποία θα πληρώσει ο Έλληνας πολίτης, ελέγχθηκαν απο την Ελληνική κυβέρνηση ;;;

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΕΔΩΣΕ ΤΟ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More