ΕΛΛΑΔΑ

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΕΘΑ ΤΗΣ 3 ΝΟΕ 2011

Άνδρες και γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων

Παραδίδω σήμερα, σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΚΥΣΕΑ,
τα καθήκοντα του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
στον Στρατηγό Μιχάλη Κωσταράκo. Tαυτόχρονα αποχωρίζομαι ως
ενεργό στέλεχος το χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων.


Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω διαχρονικά την πολιτεία,
την πολιτική ηγεσία της χώρας και ιδιαίτερα τους Υπουργούς Εθνικής
Άμυνας για την τιμή που μου επεφύλαξαν κατά τα τελευταία επτά
χρόνια, να μου εμπιστευθούν τις θέσεις του Αρχηγού της Τακτικής
Αεροπορίας, του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και
βεβαίως την ύψιστη τιμή να ηγηθώ των Ενόπλων Δυνάμεων της
χώρας.

Μεγαλύτερη όμως υποχρέωση αισθάνομαι να ευχαριστήσω την
πατρίδα και την Πολεμική Αεροπορία που μου έδωσαν την ευκαιρία να
πραγματοποιήσω το όνειρο μου. Προσπάθησα μέσα στο πλαίσιο των
δυνατοτήτων μου, να εφαρμόσω τις δικές μου ιδέες, για τη βελτίωση
του αξιόμαχου της Πολεμικής Αεροπορίας και των Ενόπλων
Δυνάμεων. Εάν κάτι από αυτά λειτούργησε ως προστιθέμενη αξία για
τις ένοπλες δυνάμεις μας, θα αφήσω να το κρίνετε εσείς, οι οποίοι με
νέες ιδέες, όραμα και ασυγκρίτως μεγαλύτερες δυνατότητες, είμαι
βέβαιος ότι θα προχωρήσετε, παρά τις υφιστάμενες αντιξοότητες, στις
τομές που απαιτούνται, για την περαιτέρω μετεξέλιξη των Ενόπλων
Δυνάμεων, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι βιώνουμε μία περίοδο με
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Οι νέες παγκόσμιες αλλά και περιφερειακές
απειλές, οι πολυποίκιλες προκλήσεις ασφαλείας, καθώς και η
εξελισσόμενη αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Αφρικής
και της Μ. Ανατολής που επηρεάζει την παγκόσμια ισορροπία, σε
συνδυασμό με τις συνθήκες που δημιουργούνται με το υφιστάμενο
παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, συνθέτουν μία κατάσταση
εξαιρετικά περίπλοκη. Οι δομές, οι οργανισμοί, οι ακολουθούμενες
μεθοδολογίες, τα ενδεχόμενα σχέδια, οι υποδομές, τα μέσα, οι
λειτουργίες, τα δόγματα και κάθε είδους συνιστώσα που δημιουργεί το
πλέγμα και τον ιστό των διεθνών και εθνικών συστημάτων άμυνας και
ασφάλειας, τίθενται σε κρίση. Η προσαρμογή όλων των παραγόντων
σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, ώστε να δημιουργηθούν οι δομές που
θα δύνανται να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις παραδοσιακές, εκ
παραλλήλου με τις σύγχρονες απειλές και προκλήσεις, αλλά με
οικονομικά δεδομένα και πόρους κατά πολύ περιορισμένα, προβάλλει
ως αδήριτη αναγκαιότητα. Καλείστε όλοι να λειτουργήσετε
αποτελεσματικά, σε ένα περιβάλλον που απαιτεί να γίνονται
περισσότερα έργα με λιγότερους πόρους και μέσα.
Είναι λοιπόν εκ των πραγμάτων αυταπόδεικτο ότι οι ένοπλες
δυνάμεις απαιτείται να διέλθουν μία περίοδο ‘’μετεξέλιξης και
προσαρμογής’’.

Μετεξέλιξη σε ότι αφορά τις δομές, το σχήμα, τα μεγέθη και τις
μεθόδους και προσαρμογή σε ότι έχει σχέση με τα νέα οικονομικά
δεδομένα και τους σημαντικά περιορισμένους, σε σχέση με το
πρόσφατο παρελθόν πόρους.

Κατά την διαδικασία αυτή, καταλυτικοί κατά την άποψη μου
παράγοντες, τους οποίους όλοι εσείς που θα έχετε στα χέρια σας την
ευθύνη για το μέλλον των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να εστιάσετε τις
προσπάθειες σας, είναι αφενός ο πλήρης ενστερνισμός και η
περαιτέρω εδραίωση της κάθετης Δομής Διοίκησης και αφετέρου, η
ολοκλήρωση του σχεδιασμού της Δομής Δυνάμεων με σύνεση και
σωφροσύνη, αλλά ταυτόχρονα με ευρύτητα πνεύματος και ρεαλισμό.
Η απλότητα της κάθετης Δομής Διοίκησης, εξασφαλίζει την
Ενότητά της, τον Συγκεντρωτικό Έλεγχο και την Αποκεντρωτική
Διοίκηση των διακλαδικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, χωρίς αμφιβολία,
με τη βελτίωση του συντονισμού, της συνεργασίας και της
διαλειτουργικότητας, διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή επιχειρησιακή και
διοικητική αποτελεσματικότητα, ευελιξία, οικονομία δυνάμεων,
ομοιομορφία και διακλαδικότητα.

Για να είναι όμως εφικτή η πλήρης εκμετάλλευση των
δυνατοτήτων και της ευελιξίας που παρέχεται από την κάθετη δομή
διοίκησης, απαιτείται επιπλέον η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης
πρότασης για την απαιτούμενη Δομή Δυνάμεων. Η πρόταση αυτή θα
λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις στο ευρύτερο γεωστρατηγικό
περιβάλλον, τις νέες μορφές απειλών και προκλήσεων ασφαλείας, την
πρόοδο στον τεχνολογικό τομέα και τη νέα δυναμική ασφαλείας, σε
συνδυασμό με την παρούσα δημοσιοοικονομική κατάσταση.
Στον τομέα αυτό η προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει πριν από
2 και πλέον χρόνια πρέπει να ολοκληρωθεί, ώστε να δημιουργηθεί το
μοντέλο της διακλαδικής δύναμης για την επόμενη δεκαπενταετία,
ικανής να ανταποκριθεί στις επιταγές της Πολιτείας, στην υφιστάμενη
απειλή και στις προκλήσεις ασφαλείας, όπως αυτές αποτυπώνονται
στα θεσμικά κείμενα (ΠΕΑ και ΕΘΣΣ). Η προσπάθειά αυτή εστιάστηκε
στο να επιχειρηθεί τομή, υιοθετώντας μία νέα Δομή που θα οδηγήσει
στη δημιουργία ευκίνητων, ευέλικτων, χρηστικών, σύγχρονων,
οικονομικών, αλλά κυρίως αποτελεσματικών Ενόπλων Δυνάμεων.
Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι οι ΕΔ δεν αλλάζουν για
την αλλαγή αυτή καθ΄ εαυτή, αλλά μετασχηματίζονται, γιατί έτσι
επιτάσσουν οι συνθήκες. Οι περικοπές σε καμία περίπτωση δεν
πρέπει να εκλαμβάνονται ως αυτοσκοπός, ούτε πράξη σκοπιμότητας,
λόγω επίκαιρου κλίματος. Περικόπτεται ότι αντικειμενικά πρέπει να
περικοπεί και δημιουργείται κάτι νέο όταν αυτό επιβάλλουν οι
απαιτήσεις, με πρωταρχικό στόχο την επιχειρησιακή ικανότητα και
ευελιξία, την ανταποδοτικότητα και έχοντας κατά νου το πνεύμα
οικονομίας. Απαιτείται η επίδειξη πνεύματος ρεαλισμού και
αποφασιστικότητας και όχι οχύρωση πίσω από Κλαδικές
σκοπιμότητες.

Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα μου ως Αρχηγός του ΓΕΕΘΑ και
οριοθετώντας τους στόχους μας, είχα επισημάνει ότι με σεβασμό προς
το παρελθόν, θα συνεχίσουμε με έμπνευση, όραμα και αφοσίωση στο
καθήκον και την αποστολή, για τη δημιουργία Ενόπλων Δυνάμεων
ικανών να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του σήμερα, εστιάζοντας
στις απαιτήσεις του αύριο και οικοδομώντας για ένα ακόμη πιο
ευοίωνο μέλλον. Τώρα θέλω να διαβεβαιώσω τον Ελληνικό λαό, ότι το
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων είναι υψηλού επαγγελματικού
επιπέδου, διακρινόμενο διεθνώς στη ξηρά, τη θάλασσα, τον αέρα και
διαθέτει πίστη, σθένος και κουράγιο. Όπως είναι φυσικό παρακολουθεί
με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στον οικονομικό τομέα και παρά τα
οδυνηρά μέτρα περικοπών των αποδοχών του, παραμένει σταθερά
προσηλωμένο στην αποστολή του. Αξίζει επομένως ιδιαίτερης
εκτίμησης, τόσο αυτό όσο και οι οικογένειές του.

Σήμερα ολοκληρώνεται για μένα ένας σημαντικός κύκλος και
κλείνει μία μεγάλη σελίδα στη ζωή μου. Στο σημείο και στο ιερό χώρο
από όπου πριν 41 περίπου χρόνια ξεκίνησα την πορεία μου στις
ένοπλες δυνάμεις, ολοκληρώνω τη σταδιοδρομία μου, ως Αξιωματικός
και Αεροπόρος, απόλυτα ευτυχής, ευγνώμων και πλήρης
συναισθημάτων. Οφείλω να ομολογήσω ότι η πτήση, το αεροπλάνο
και η αεροπορική ιδέα που αποτέλεσαν και θα αποτελούν την μεγάλη
μου αγάπη, θα συνεχίσουν ως ανάμνηση πλέον να με συνοδεύουν.
Όμως, το μυαλό και η σκέψη μου θα συνεχίσει πάντοτε να είναι σε
όλους αυτούς που, στη ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα δίνουν την
καθημερινή μάχη για την πατρίδα. Αυτός ο καθημερινός αγώνας όλων
αυτών των ανθρώπων και οι αγωνίες τους, μαζί με την ομορφιά και τα
συναισθήματα που προσφέρει η προσπάθεια για κάθε τι ιερό, είναι
βέβαιο ότι θα μου λείψουν.

Σημασία όμως δεν έχει ο προορισμός αλλά το ταξίδι. Η
σταδιοδρομία μου στις ΕΔ ήταν ένα υπέροχο, γοητευτικό και
συναρπαστικό ταξίδι, στο έδαφος και στον αέρα. Έζησα στιγμές
ανεπανάληπτες, όμορφες και άσχημες, δημιούργησα φιλίες και σχέσεις
ζωής, έχασα αγαπημένους συντρόφους και φίλους κατά την εκτέλεση
του καθήκοντος.

Θεωρώ τον εαυτό μου ιδιαίτερα ευτυχή, καθώς ανταμείφθηκα με
ένα θαυμάσιο ταξίδι τόσο στην επαγγελματική, όσο και στην
προσωπική μου ζωή. Συνάντησα καταπληκτικούς ανθρώπους και
συμπορεύτηκα με εξαιρετικούς συνεργάτες. Έχω μια υπέροχη
οικογένεια, μια σύζυγο που πάντοτε αποτελούσε το αγόγγυστο
στήριγμα μου σε όλες τις φάσεις της σταδιοδρομίας μου, τρείς γιούς
για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα περήφανος, καθώς και αμέτρητους
πιστούς φίλους. Σ' όλους αυτούς τους ανθρώπους οφείλω δημοσίως
να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Άνδρες και Γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων

Περισσότερο από κάθε άλλη φορά την παρούσα περίοδο, η
πατρίδα χρειάζεται την πιστή αφοσίωση και προσπάθεια όλων μας.
Σας καλώ όλους να συνεχίσετε με την ίδια αφοσίωση και ενθουσιασμό,
παρά τις όποιες δυσκολίες, να παρέχετε πιστά τις υπηρεσίες σας για
το καλό της πατρίδας και των ενόπλων δυνάμεων της, υπό την
καθοδήγηση του νέου σας Αρχηγού, του καταξιωμένου Αξιωματικού
και Ηγέτη Στρατηγού Μιχάλη Κωσταράκου.

Στρατηγέ

Αναλαμβάνεις την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων σε μία
ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο, η οποία πέραν των αντικειμενικών
δυσκολιών προσφέρει και αρκετές ευκαιρίες. Είμαι απόλυτα βέβαιος
ότι με την προσωπικότητα, τον χαρακτήρα και την επαγγελματική σου
ικανότητα θα επιτύχεις στο δύσκολο έργο σου. Σου εύχομαι καλή τύχη
και κάθε επιτυχία.

Τελειώνοντας τις τελευταίες στιγμές της στρατιωτικής μου
καριέρας, και υπό την ιδιότητα μου ως Αρχηγός των Ενόπλων
Δυνάμεων, θα ήθελα από τούτο το ιερό βήμα του λίκνου της αεροπορικής
ιδέας, να αποτίσω φόρο τιμής σε όλους εκείνους τους γνωστούς και
άγνωστους Έλληνες που διαχρονικά υπηρετώντας τις ένοπλες
δυνάμεις, προσέφεραν την ζωή τους για την πατρίδα στο βωμό του
καθήκοντος.

Ζήτω το έθνος
Ζήτω οι Ένοπλες Δυνάμεις
Πτέραρχος Ιωάννης Γιάγκος
Αρχηγός

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΕΘΑ ΤΗΣ 3 ΝΟΕ 2011

Ανδρες και Γυναικες των Ενοπλων Δυνάμεων

Συμφωνα με αποφαση του ΚΥΣΕΑ, αναλαμβανω σημερα τα καθηκοντα του Αρχηγου του Γενικου Εθνικης Αμυνας. Θεωρω εξαιρετικη την τιμη που γινεται στο προσωπο μου και υποσχομαι οτι θα καταβαλλω καθε δυνατη προσπαθεια για να φανώ ανταξιος της τιμης που μου εγινε.


Αναλαμβανοντας σημερα τα καθηκοντα του Αρχηγου ΓΕΕΘΑ, κλεινω ευλαβικα το γονυ στις πολεμικες σημαιες των 3 κλαδων των ΕΔ, αποτεινω φορο τιμης στους αθανατους νεκρους μας και δηλωνω οτι θα απαιτησω απο ολους απολυτη συμμορφωση προς το Συνταγμα, τους Νομους και τα ψηφισματα του Κρατους οπως επιβαλλει ο ορκος που ολοι δωσαμε.

Ειναι γνωστο, οτι κατα την παρουσα περιοδο αντιμετωπιζουμε προκλησεις σε ολους τους τομεις και σε ολα τα επιπεδα. Το περιβαλλον ασφαλειας στην εγγυς αλλα και στην ευρυτερη περιοχη, χαρακτηριζεται απο αβεβαιοτητα, ασταθεια και αυξημενη ρευστοτητα, επιτεινοντας ετσι την αναγκη για την υπαρξη αξιομαχων και ισχυρων Ενοπλων Δυναμεων.

Η Ελλαδα ειναι ενας σημαντικος παραγοντας ειρηνης, σταθεροτητας και συνεργασιας στη Νοτιοανατολικη Ευρωπη και στη Μεσογειο. Οι Ενοπλες Δυναμεις ανεξαρτητα απο τα οποιαδηποτε δημοσιονομικα προβληματα προσηλωμενες στα καθαρα στρατιωτικα τους καθηκοντα αποτελουν τον πλεον δυναμικο παραγοντα εθνικης ισχυος, εχοντας σαν αποστολη να στειλουν τα καταλληλα αποτρεπτικα μηνυματα προς ολες τις κατευθυνσεις. Σ' αυτο το πλαισιο, θα συνεχισουμε το εργο μας με οραμα και αφοσιωση στο καθηκον και την αποστολη μας και με μεθοδους που εγγυωνται μια αριστη σχεση “κοπου-αποτελεσματος” για την βελτιωση και διατηρηση Ενοπλων Δυναμεων ικανων με σεβασμο προς το παρελθον να αντιμετωπιζουν τις προκλησεις του σημερα, εστιαζοντας, σχεδιαζοντας και προβλεποντας στις απαιτησεις του αυριο και οικοδομωντας ετσι ενα ευοιωνο μελλον.

Αγαπητε κυριε Αρχηγε. Η μακροχρονη προσφορα σας στην Πολεμικη Αεροπορια, στις Ενοπλες Δυναμεις και στην πατριδα, υπηρξε πολυτιμη. Τα τελευταια χρονια ως Αρχηγος του ΓΕΕΘΑ αφησατε ανεξιτηλο το στιγμα σας με το δυναμισμο που επιδειξατε, την πραοτητα του χαρακτηρα σας και την ευρυτητα της σκεψης σας. Εκ μερους ολου του προσωπικου των Ενοπλων Δυναμεων θα ηθελα να σας εκφρασω τις θερμες μας ευχαριστιες για την ανεκτιμητη προσφορα σας προς την πατριδα. Προσωπικα σας ευχαριστω θερμα για την αψογη συνεργασια και στηριξη ολα αυτα τα χρονια. Ευχομαστε ολοι μας σε σας και την οικογενεια σας υγεια, καλη τυχη και καθε επιτυχια στη νεα σας ζωη.

Αξιωματικοι, Υπαξιωματικοι, Στρατιωτες, Ναυτες, Σμηνιτες και Πολιτικο Προσωπικο.

Εχοντας την αγαπη και στηριξη του ελληνικου λαου και της πολιτειας προχωρουμε δυναμικα, με σιγουρια, αποφασιστικοτητα και εμμονη στην υλοποιηση του εργου μας και την εκτελεση της αποστολης. Οι Ενοπλες Δυναμεις αποτελουν ενα απο τους πυλωνες εθνικης ισχυος του εθνους και υλοποιουν κατα κυριο λογο την αποτροπη εναντιον καθε επιβουλης. Σας υπενθυμιζω, οτι κυρια αποστολη μας ειναι μετατρεπουμε τις δυνατοτητες που μας παρεχει απο το υστερημα του ο Ελληνικος λαος σε επιλογες δρασης τις οποιες προσφερουμε προς την πολιτικη ηγεσια που εχει και την ευθυνη της πορειας του Εθνους. Ειμαι βεβαιος οτι θα ανταποκριθουμε απολυτα στην αποστολη αυτη οπως μεχρι τωρα, αποτρεποντας οποιαδηποτε κακοβουλη ενεργεια η και σκεψη απο οποιοδηποτε και αν προερχεται τιμωντας την ιστορια, τις παραδοσεις μας και την εμπιστοσυνη του ελληνικου λαου.

Ζητω το Εθνος Ζητω οι Ενοπλες Δυναμεις
Στρατηγος Μιχαηλ Κωσταρακος Αρχηγος

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΕΔΩΣΕ ΤΟ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More