ΕΛΛΑΔΑ

Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012

ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

Σε δημοπρασία βγαίνουν στις 21 Νοεμβρίου επτά επιστολές του αρχιστράτηγου του 1821 Γεώργιου Καραϊσκάκη που απευθύνονται στην επιτροπή των ψαριανών προσφύγων της Αίγινας, μια επιστολή προς τη Διοίκηση της Ελλάδος και μια προς τον άγγλο στρατηγό Ρίτσαρντ Τσέρτς.
 Η δημοπρασία θα γίνει από τον οίκο «Π. Βέργος».
 Σε μια από τις επιστολές προς τους Ψαριανούς, ο Καραϊσκάκης περιγράφει τη μάχη της Αράχωβας, που μόλις είχε ολοκληρωθεί με νικηφόρα για τους Έλληνες έκβαση (24 Νοεμβρίου 1826): «... εις τας 18 του παρόντος εφθάσαμεν ενταύθα, επολεμήσαμεν την αυτήν ημέραν, περίπου 5 ώρες, και αφού εφονεύσαμεν αρκετούς, τους περιωρίσαμεν εις ένα τσουγκρί (βραχώδη πλαγιά), χωρίς ψωμί, χωρίς νερόν, και χωρίς να έχουν κανένα φυσέκι, ούτω λοιπόν έμειναν πολιορκημένοι επτά ημέρας, και σήμερον προς τας 10 ώρας της ημέρας έκαμαν γιουρούσι. » 
Όθεν αφού επιάσαμεν τας προσδιορισμένας θέσεις εφονεύσαμεν περίπου χιλίους τριακοσίους, εφονεύσαμεν τον Κιαχαγιάμπεην, τον Μουστάμπεην, τον Καργιοφίλμπεην, τον αδελφόν του Μπανούση Σέβρανη, καθώς με δεύτερον κατόπιν θέλω σας στείλει τα κεφάλια τους, επιάσαμεν και ζωντανούς μερικούς σημαντικούς.
 Εθησαύρισαν όλοι εξίσου οι Έλληνες από λάφυρα, χρήματα, ασημένια άρματα, χρυσά φορέματα και περίπου χίλια άλογα...».
 Στην επιστολή προς τη διοίκηση διαφαίνεται η πικρία του ήρωα για τον παραμερισμό του (4 Μαρτίου 1826), ενώ η επιστολή προς τον Τσέρτς είναι μια από τις τελευταίες που έστειλε (18 Απριλίου 1827), αφού πέντε μέρες αργότερα θα πέθαινε μετά από τραυματισμό του στο πεδίο της μάχης. 
Οι επιστολές του Καραϊσκάκη είναι εξαιρετικά σπάνιες, ενώ ελάχιστες έχουν βγει μέχρι σήμερα σε δημοπρασία.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΕΔΩΣΕ ΤΟ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More