ΕΛΛΑΔΑ

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012

Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ


Μετά την κρίση, την ανεργία και την χρεοκοπία είναι νομίζω καιρός να αρχίσουμε να συζητάμε για την ανάπτυξη, την εργασία και την ευημερία, απαντώντας σε ένα βασικό ερώτημα. Που θα πρέπει, άραγε, να «ποντάρει» η ελληνική οικονομία μέσα στα επόμενα χρόνια για να μπορέσουν να επανέλθουν οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας;

Αν και θα περίμενε κανείς η απάντηση να δοθεί από την κυβέρνηση, έρχεται από την μελέτη της εταιρείας McKinsey «Η Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά», που έγινε για λογαριασμό του ΣΕΒ, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

Από την έρευνα προκύπτει ότι μέχρι το 2020 αναμένεται να δημιουργηθούν 450.000 με 520.000 νέες θέσεις εργασίας εάν αναπτυχθούν περαιτέρω οι 5 μεγαλύτεροι κλάδοι της χώρας (τουρισμός, λιανεμπόριο, ενέργεια, βιομηχανία και αγροτική παραγωγή), που καλύπτουν ήδη το 42% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας. Οι τομείς αυτοί συνεισφέρουν τα μέγιστα στα φορολογικά έσοδα, απασχολούν τους περισσότερους εργαζόμενους (πάνω από 50%) και θα ωφεληθούν συγκριτικά πολύ περισσότερο από τις ευρύτερες θετικές επιπτώσεις των «οριζόντιων» δράσεων.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως είναι η είσοδος 8 υπο-κλάδων, που εμφανίζονται στην έρευνα ως «Αναδυόμενοι Αστέρες», οι οποίοι – παρά το σημερινό περιορισμένο τους μέγεθος – έχουν τη δυνατότητα να καταγράψουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στο μέλλον.

Μεταξύ αυτών είναι 6 κυρίαρχοι κλάδοι:

Η φαρμακοβιομηχανία (για τα γενόσημα)

Η ιχθυοκαλλιέργεια

Ο ιατρικός τουρισμός

Η φροντίδα των ηλικιωμένων και των χρόνια ασθενών

Η δημιουργία περιφερειακού διαμετακομιστικού κέντρου εμπορευμάτων

Η διαχείριση αποβλήτων.

Ενώ υπάρχουν και 2 δευτερεύοντες κλάδοι, που μπορούν να αποτελέσουν το νέο εξωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας. Πρόκειται για:

Τις εξειδικευμένες κατηγορίες τροφίμων

Η Ελλάδα διαθέτει περισσότερα από 50 προϊόντα τα οποία διαθέτουν πιστοποίηση ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προελεύσεως) είτε ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη). Ενδεικτικά παραδείγματα είναι: κρόκος Κοζάνης, φάβα Σαντορίνης, μαστίχα Χίου, αυγοτάραχο Μεσολογγίου. Τα προϊόντα αυτά παρέχουν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, που μπορεί να αξιοποιηθεί διεθνώς. Αντίστοιχα παραδείγματα συναντάμε στην Τουρκία το miracle hazelnut (ξηρός καρπός) και το chorizo (λουκάνικα) στην Ισπανία. Βασική προϋπόθεση βέβαια είναι η χάραξη ολοκληρωμένης στρατηγικής προώθησης από την Πολιτεία, προκειμένου να «επικοινωνεί» αποτελεσματικά το value proposition του κάθε προϊόντος στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, αναδυόμενες και μη.

Τη δημιουργία και ανάπτυξη προγραμμάτων κλασσικών σπουδών

Η χώρα μας κατέχει τόσο την ιστορική κληρονομιά, όσο και την εγγύτητα σε αρχαιολογικούς χώρους και εγκαταστάσεις, ώστε να θεωρείται και «φυσικός οικοδεσπότης» για προγράμματα κλασικών σπουδών. Ήδη, διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια, όπως του Stanford και Harvard στις ΗΠΑ και Oxford και Cambridge στην Αγγλία, βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» της ανάπτυξης και προώθησης τέτοιων προγραμμάτων. Τα πανεπιστήμια αυτά αξιοποιούν τα οφέλη της καλύτερης πρόσβασης σε χρηματοδότηση και σε διδακτικό/ερευνητικό προσωπικό και προσφέρουν τέτοια προγράμματα (συχνά σε συνδυασμό με μερική φοίτηση στην Ελλάδα, προσελκύοντας υψηλή ποιότητα φοιτητών).

Σύμφωνα με την έρευνα για τον συγκεκριμένο τομέα η ευκαιρία για την Ελλάδα εντοπίζεται στη θέσπιση παγκόσμιας εμβέλειας προγράμματος, στην πρόβλεψη για προγράμματα σπουδών σε εναλλακτικές γλώσσες (π.χ. αγγλικά, κινεζικά), στη δημιουργία και ενδυνάμωση των δεσμών με διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα και στην επιτυχή προώθηση των προγραμμάτων, ως τμήματα μιας συνολικής τουριστικής στρατηγικής.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΕΔΩΣΕ ΤΟ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More