ΕΛΛΑΔΑ

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΟΙ ΤΑΦΟΙ ΤΗΣ ΡΩΞΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Δ;

Μπροστά σε μια μεγάλη αρχαιολογική ανακάλυψη πιθανόν να βρίσκονται τα συνεργεία της ΚΗ’ Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων Σερρών..... Μετά από έρευνες ετών και αξιοποιώντας την ιστοριογραφία και τις προφορικές παραδόσεις της περιοχής, οι αρχαιολόγοι κατέληξαν σε μία «τούμπα» σε αγροτική περιοχή του Δήμου Αμφίπολης.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Πολλοί φίλοι και φίλες μου έχουν ζητήσει να γράψω ένα αρθρο με "Οδηγίες Επιβίωσης",γιατί μπορεί σύντομα να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις που να οφείλονται σε διάφορους λόγους,όπως πτώχευση και στάση πληρωμών,περίεργα και πρωτόγνωρα γεωφυσικά φαινόμενα και εγώ δεν ξέρω τι άλλο.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 16/10/1912

Το έργο της απελευθέρωσης της Κατερίνης ανατέθηκε στην 7η Μεραρχία του Στρατού Θεσσαλονίκης, που είχε διοικητή το Συνταγματάρχη (ΠΒ) Κλεομένη Κλεομένους. Στις.. 15 Οκτωβρίου 1912 εκδόθηκε η Διαταγή των Επιχειρήσεων.

ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

Οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος είναι 8. Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας. Και έχουνε όλοι αρχαία ελληνικά ονόματα προς τιμήν των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων που θεμελίωσαν την αστρονομία. Ας γνωρίσουμε λοιπόν τα μυθικά πρόσωπα των οποίων τα ονόματα πήραν οι πλανήτες.

Η ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Αν καλούσαμε στις μέρες μας σ’ ένα γεύμα κάποιους αρχαίους Έλληνες όπως τον... Ηρόδοτο, τον Ηρακλή ή τον Αριστοφάνη..

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011

Η ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ ΟΜΙΛΙΑ


ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΦΕΡΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΝΟΜΠΕΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΙΑΣ 1963
Ἀνήκω σὲ µία χώρα µικρή। Ἕνα πέτρινο ἀκρωτήρι στὴ Μεσόγειο, ποὺ δὲν ἔχει ἄλλο ἀγαθὸ παρὰ τὸν ἀγώνα τοῦ λαοῦ, τὴ θάλασσα, καὶ τὸ φῶς τοῦ ἥλιου. Εἶναι µικρὸς ὁ τόπος µας, ἀλλὰ ἡ παράδοσή του εἶναι τεράστια καὶ τὸ πράγµα ποὺ τὴ χαρακτηρίζει εἶναι ὅτι µᾶς παραδόθηκε χωρὶς διακοπή. Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα δὲν ἔπαψε ποτὲ της νὰ µιλιέται. Δέχτηκε τὶς ἀλλοιώσεις ποὺ δέχεται καθετὶ ζωντανό, ἀλλὰ δὲν παρουσιάζει κανένα χάσµα.


Ἄλλο χαρακτηριστικὸ αὐτῆς τῆς παράδοσης εἶναι ἡ ἀγάπη της γιὰ τὴν ἀνθρωπιά, κανόνας της εἶναι ἡ δικαιοσύνη. Στὴν ἀρχαία τραγωδία, τὴν ὀργανωµένη µὲ τόση ἀκρίβεια, ὁ ἄνθρωπος ποὺ ξεπερνᾶ τὸ µέτρο, πρέπει νὰ τιµωρηθεῖ ἀπὸ τὶς Ἐρινύες.

Ὅσο γιὰ µένα συγκινοῦµαι παρατηρώντας πὼς ἡ συνείδηση τῆς δικαιοσύνης εἶχε τόσο πολὺ διαποτίσει τὴν ἑλληνικὴ ψυχή, ὥστε νὰ γίνει κανόνας τοῦ φυσικοῦ κόσµου. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς διδασκάλους µου, τῶν ἀρχῶν τοῦ περασµένου αἰώνα, γράφει: «… θὰ χαθοῦµε γιατί ἀδικήσαµε …».

Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ἦταν ἀγράµµατος. Εἶχε µάθει νὰ γράφει στὰ τριάντα πέντε χρόνια τῆς ἡλικίας του. Ἀλλὰ στὴν Ἑλλάδα τῶν ἡµερῶν µας, ἡ προφορικὴ παράδοση πηγαίνει µακριὰ στὰ περασµένα ὅσο καὶ ἡ γραπτή. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ ποίηση.

Εἶναι γιὰ µένα σηµαντικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Σουηδία θέλησε νὰ τιµήσει καὶ τούτη τὴν ποίηση καὶ ὅλη τὴν ποίηση γενικά, ἀκόµη καὶ ὅταν ἀναβρύζει ἀνάµεσα σ’ ἕνα λαὸ περιορισµένο. Γιατί πιστεύω πὼς τοῦτος ὁ σύγχρονος κόσµος ὅπου ζοῦµε, ὁ τυρρανισµένος ἀπὸ τὸ φόβο καὶ τὴν ἀνησυχία, τὴ χρειάζεται τὴν ποίηση.

Ἡ ποίηση ἔχει τὶς ρίζες της στὴν ἀνθρώπινη ἀνάσα – καὶ τί θὰ γινόµασταν ἂν ἡ πνοή µας λιγόστευε; Εἶναι µία πράξη ἐµπιστοσύνης – κι ἕνας Θεὸς τὸ ξέρει ἂν τὰ δεινά µας δὲν τὰ χρωστᾶµε στὴ στέρηση ἐµπιστοσύνης.

Παρατήρησαν, τὸν περασµένο χρόνο γύρω ἀπὸ τοῦτο τὸ τραπέζι, τὴν πολὺ µεγάλη διαφορὰ ἀνάµεσα στὶς ἀνακαλύψεις τῆς σύγχρονης ἐπιστήµης καὶ στὴ λογοτεχνία. παρατήρησαν πὼς ἀνάµεσα σ’ ἕνα ἀρχαῖο ἑλληνικὸ δράµα καὶ ἕνα σηµερινό, ἡ διαφορὰ εἶναι λίγη.

Ναί, ἡ συµπεριφορὰ τοῦ ἀνθρώπου δὲ µοιάζει νὰ ἔχει ἀλλάξει βασικά. Καὶ πρέπει νὰ προσθέσω πὼς νιώθει πάντα τὴν ἀνάγκη ν’ ἀκούσει τούτη τὴν ἀνθρώπινη φωνὴ ποὺ ὀνοµάζουµε ποίηση.

Αὐτὴ ἡ φωνὴ ποὺ κινδυνεύει νὰ σβήσει κάθε στιγµὴ ἀπὸ στέρηση ἀγάπης καὶ ὁλοένα ξαναγεννιέται. Κυνηγηµένη, ξέρει ποὺ νὰ ’βρει καταφύγιο, ἀπαρνηµένη, ἔχει τὸ ἔνστικτο νὰ πάει νὰ ριζώσει στοὺς πιὸ ἀπροσδόκητους τόπους. Γι’ αὐτὴ δὲν ὑπάρχουν µεγάλα καὶ µικρὰ µέρη τοῦ κόσµου.

Τὸ βασίλειό της εἶναι στὶς καρδιὲς ὅλων τῶν ἀνθρώπων τῆς γῆς. Ἔχει τὴ χάρη ν’ ἀποφεύγει πάντα τὴ συνήθεια, αὐτὴ τὴ βιοµηχανία.

Χρωστῶ τὴν εὐγνωµοσύνη µου στὴ Σουηδικὴ Ἀκαδηµία ποὺ ἔνιωσε αὐτὰ τὰ πράγµατα, ποὺ ἔνιωσε πὼς οἱ γλῶσσες, οἱ λεγόµενες περιορισµένης χρήσης, δὲν πρέπει νὰ καταντοῦν φράχτες ὅπου πνίγεται ὁ παλµὸς τῆς ἀνθρώπινης καρδιᾶς, ποὺ ἔγινε ἕνας Ἄρειος Πάγος ἱκανός νὰ κρίνει µὲ ἀλήθεια ἐπίσηµη τὴν ἄδικη µοίρα τῆς ζωῆς, γιὰ νὰ θυµηθῶ τὸν Σέλλεϋ, τὸν ἐµπνευστή, καθώς µᾶς λένε, τοῦ Ἀλφρέδου Νοµπέλ, αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ µπόρεσε νὰ ἐξαγοράσει τὴν ἀναπόφευκτη βία µὲ τὴ µεγαλοσύνη τῆς καρδιᾶς του.

Σ’ αὐτὸ τὸν κόσµο, ποὺ ὁλοένα στενεύει, ὁ καθένας µας χρειάζεται ὅλους τούς ἄλλους. Πρέπει ν’ ἀναζητήσουµε τὸν ἄνθρωπο, ὅπου καὶ νὰ βρίσκεται. Ὅταν στὸ δρόµο τῆς Θήβας, ὁ Οἰδίπους συνάντησε τὴ Σφίγγα, κι αὐτὴ τοῦ ἔθεσε τὸ αἴνιγµά της, ἡ ἀπόκρισή του ἦταν: ὁ ἄνθρωπος.

Τούτη ἡ ἁπλὴ λέξη χάλασε τὸ τέρας. Ἔχουµε πολλὰ τέρατα νὰ καταστρέψουµε. Ἂς συλλογιστοῦµε τὴν ἀπόκριση τοῦ Οἰδίποδα

ΑΣ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ


Τον Οκτώβριο του 1940, η Ελλάδα υποχρεώθηκε να μπεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την απρόκλητη εισβολή των στρατευμάτων του Μουσολίνι στην Ήπειρο. Ο Χίτλερ, για να σώσει τον Μουσολίνι από μία ταπεινωτική ήττα, εισέβαλε στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941.
Η Ελλάδα λεηλατήθηκε και ερειπώθηκε από τους Γερμανούς όσο καμία άλλη χώρα κάτω από την κατοχή τους. Σύμφωνα με τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, τουλάχιστον 300.000 Έλληνες πέθαναν από την πείνα – άμεσο αποτέλεσμα της Γερμανικής λεηλασίας. Ο Μουσολίνι παραπονέθηκε στον Υπουργό του των Εξωτερικών, Κόμη Τσιάνο, « Οι Γερμανοί έχουν αρπάξει από τους Έλληνες ακόμη και τα...
κορδόνια των παπουτσιών τους ».
Η Γερμανία και η Ιταλία επέβαλαν στην Ελλάδα όχι μόνο υπέρογκες δαπάνες κατοχής, αλλά και ένα αναγκαστικό δάνειο (κατοχικό δάνειο) ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δολλαρίων. Ο ίδιος ο Χίτλερ είχε αναγνωρίσει την υποχρέωση της Γερμανίας να πλήρωσει αυτό το χρέος και είχε δώσει οδηγίες να αρχίσει η διαδικασία πληρωμής του. Μετά το τέλος του πολέμου, η Συνδιάσκεψη των Παρισίων επιδίκασε στην Ελλάδα 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια για πολεμικές επανορθώσεις έναντι της Ελληνικής απαίτησης 14,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η Ιταλία πλήρωσε στην Ελλάδα το μερίδιο της από το κατοχικό δάνειο. Η Ιταλία και η Βουλγαρία πλήρωσαν πολεμικές επανορθώσεις στην Ελλάδα, και η Γερμανία πλήρωσε πολεμικές επανορθώσεις στην Πολωνία το 1956 και στην Γιουγκοσλαβία το 1971. Η Ελλάδα απαίτησε από την Γερμανία την πληρωμή του κατοχικού δανείου το 1945, 1946, 1947, 1964, 1965, 1966, 1974, 1987, και το 1995. Παρά ταύτα, η Γερμανία αρνείται συστηματικά να πληρώσει στην Ελλάδα τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το κατοχικό δάνειο και τις πολεμικές επανορθώσεις. Το 1964, ο Γερμανός Καγκελάριος Erhard υποσχέθηκε την πληρωμή του δανείου μετά την ενωποίηση της Γερμανίας, που πραγματοποιήθηκε το 1990.
Ενδεικτικό της σημερινής αξίας των Γερμανικών υποχρώσεων προς στην Ελλάδα είναι το ακόλουθο: εάν χρησιμοποιηθεί σαν τόκος ο μέσος τόκος των Κρατικών Ομολόγων των ΗΠΑ από το 1944 μεχρι το 2010, που είναι περίπου 6%, η σημερινή αξία του κατοχικού δανείου ανέρχεται στα 163,8 δισεκατομμύρια δολάρια και αυτή των πολεμικών επανορθώσεων στα 332 δισεκατομμύρια δολάρια. Στις 2 Ιουλίου 2011, ο Γάλλος οικονομολόγος και σύμβουλος της Γαλλικής κυβέρνησης Jacques Delpla δήλωσε ότι οι οφειλές της Γερμανίας στην Ελλάδα για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ανέρχονται σε 575 δισεκατομμύρια δολάρια (Les Echos, Saturday, July 2, 2011). Ο Γερμανός ιστορικός οικονομολογίας Dr. Albrecht Ritschl συνέστησε στην Γερμανία να ακολουθήσει μία περισσότερο μετριοπαθή πολιτική στην ευρωκρίση του 2008-2011, διότι ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη δικαιολογημένων απαιτήσεων για πολεμικές επανορθώσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου (Der Spiegel, June 21, 2011, guardian.co.uk, June 21, 2011).
Οι Γερμανοί δεν άρπαξαν από τούς Έλληνες μόνο «ακόμη και τα κορδόνια των παπουτσιών τους». Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ελλάδα έχασε 13% του πληθυσμού της. Ένα μέρος αυτού του πληθυσμού χάθηκε στην μάχη, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό χάθηκε από την πείνα και τα εγκλήματα πολέμου των Γερμανών. Οι Γερμανοί δολοφόνησαν τούς κατοίκους 90 Ελληνικών πόλεων και χωριών, έκαψαν περισότερα από 1700 χωριά και εκτέλεσαν πολλούς από τους κατοίκους αυτών των χωριών. Μετέτρεψαν την χώρα σε ερείπια, και λεηλάτησαν τους αρχαιολογικούς της θησαυρούς.
Ζητούμε από την Γερμανική Κυβέρνηση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς την Ελλάδα, πού εκκρεμούν για πολλές δεκαετίες, πληρώνοντας το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, και πολεμικές επανορθώσεις ανάλογες των υλικών ζημιών, των εγκλημάτων και των λεηλασιών που διέπραξε η πολεμική μηχανή των Γερμανών
Η υπογραφή σας στο αίτημα
http://www.greece.org/blogs/wwii/

ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΟΙ ΟΧΤΡΟΙ


Του Σάββα Καλεντερίδη

Η στάση των κυβερνήσεων της Αθήνας και της Λευκωσίας, να αναζητούν διαχρονικά διεθνείς συμμαχίες για την εξασφάλιση και προάσπιση της εδαφικής μας κυριαρχίας μέσω των συσχετισμών, πηγάζει από την ιδιαιτερότητα του ελληνικού χώρου, ο οποίος συνδέει τρεις ηπείρους και ελέγχει τους θαλάσσιους άξονες από και προς Εύξεινο Πόντο, Διώρυγα του Σουέζ και Γιβραλτάρ.

Αυτή η ιδιαιτερότητα, που προσδίδει μια ασύλληπτη γεωπολιτική αξία στον ελληνικό χώρο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, ο Ελληνισμός, λόγω μεγέθους δεν είναι σε θέση να τον προασπιστούν να τον διαχειριστούν αυτόνομα και αυτοδύναμα, καθιστά υποχρεωτική τη σύναψη συμμαχιών με μεγάλους γεωπολιτικούς παίκτες, των οποίων τα ζωτικά συμφέροντα «διέρχονται» από το χώρο αυτό.

Η Ελλάδα, που πλήρωσε την προσήλωσή της στο ΝΑΤΟ με την εισβολή των βαρβάρων στην Κύπρο και την αμφισβήτηση της κυριαρχίας μας στο Αιγαίο, με την είσοδό της στην ΕΟΚ, το 1981, έκανε μια επιλογή η οποία είχε περισσότερο στρατηγικές και λιγότερο οικονομικές στοχεύσεις. Ο προσανατολισμός της Ελλάδος προς την Ευρώπη, που από τότε ήταν φανερό πως η οικονομική συνεργασία θα οδηγούσε σταδιακά στην πολιτική συνεργασία και ολοκλήρωση, ήταν μια παραπληρωματική ενέργεια για τη διασφάλιση της εθνικής μας κυριαρχίας, αφού η πολιτική του ΝΑΤΟ, ειδικά μετά την αποχώρηση της χώρας μας από το στρατιωτικό του σκέλος το 1974, ήταν κατά κάποιο τρόπο τουρκοβαρής.

Αν αυτό ίσχυε για την Ελλάδα μια, για την Κύπρο ίσχυε χίλιες φορές, αφού αυτό το χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγος της Ανατολικής Μεσογείου, με το 40% των εδαφών της υπό την μπότα του βάρβαρου Τούρκου κατακτητή, είχε ανάγκη περισσότερο από κανέναν την πολιτική προστασία της Ευρώπης των 27 κρατών.

Το πού ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα, θα το δούμε παρακάτω, όμως κανείς, εχθρός ή φίλος, μέχρι τώρα δεν αμφισβητούσε ότι η συμμετοχή πρώτα της Ελλάδος και μετά της Κύπρου στην Ε.Ε., αποτελεί στρατηγικής σημασίας κατάκτηση του Ελληνισμού, κατάκτηση που εξισορροπεί ή μάλλον εξισορροπούσε σε μεγάλο βαθμό κυρίως το γεωπολιτικό και όχι τόσο το στρατιωτικό μέγεθος της Τουρκίας.

Ενώ βρισκόμαστε σ’ αυτό το κομβικό σημείο, έρχονται στο προσκήνιο δυο εξελίξεις, που θα κρίνουν την τύχη και την ιστορική πορεία του Ελληνισμού. Η πρώτη είναι το ζήτημα της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων που κρύβονται στους βυθούς των θαλασσών του Ελληνικού χώρου και η δεύτερη είναι η πορεία και η τύχη της Ε.Ε.

Η εκμετάλλευση προϋποθέτει άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων προϋποθέτει εξασφάλιση της κυριαρχίας, μιας κυριαρχίας που στην περίπτωση της Κύπρου είναι ήδη βάναυσα παραβιασμένη με στρατό κατοχής, ενώ στην περίπτωση της Ελλάδος είναι σε εξέλιξη οργανωμένο σχέδιο αμφισβήτησής της από την Τουρκία -και όχι μόνο- στο Καστελόριζο, την Γαύδο, πέριξ της Κρήτης, στο Αιγαίο και τη Θράκη!

Επίσης, η εκμετάλλευση, εκτός από τους γεωπολιτικούς, βάζει στο παιχνίδι ελέγχου και διεκδίκησης του Ελληνικού χώρου νέους παίκτες, που δεν είναι κράτη, αλλά εταιρείες, πίσω από τις οποίες κρύβονται αφανείς παράγοντες του διεθνούς κεφαλαίου τόσο ισχυροί, που όταν το κρίνουν σκόπιμο, επιτίθενται και αποσταθεροποιούν -μέχρι στιγμής μόνο οικονομικά- κράτη όπως είναι οι ίδιες οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Γερμανία.

Η άλλη εξέλιξη, έχει να κάνει με την πορεία και την τύχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οικοδόμημα της οποίας κλυδωνίζεται λόγω έλλειψης οράματος και ηγετών να το στηρίξουν, λόγω διαρθρωτικών και οργανωτικών προβλημάτων, αλλά και λόγω της επίθεσης που δέχεται από μηχανισμούς του διεθνούς κεφαλαίου, που προαναφέραμε. Είναι δε τέτοια η σφοδρότητα των κλυδωνισμών, που τίθεται εν αμφιβόλω το ευρώ, άρα το σύνολο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον Ελληνισμό, που επαναλαμβάνουμε προσδοκά κυρίως πολιτικά οφέλη από την ενεργό συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σ’ αυτό το κομβικό σημείο, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η πρόσφατη ανάλυση τουStratfor (ιδιωτικός οργανισμός που ιδρύθηκε από τον George Friedman και αποκαλείται και «σκιώδης CIA», λόγω των δεσμών του με το «στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα» των ΗΠΑ), σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα, που μέχρι σήμερα στήριξε την ύπαρξη και την εδαφική της ακεραιότητα, επωφελούμενη από την αντιπαλότητα ΗΠΑ-Ρωσίας, κινδυνεύει με πλήρη κατάρρευση, αφού πλέον δεν υπάρχουν γεωπολιτικές αντιπαλότητες στην περιοχή από τις οποίες θα μπορούσε να επωφεληθεί. Μας δείχνει μάλιστα ο συμπαθής αναλυτής το δρόμο της συνεργασίας με την Τουρκία, για να μην εξαφανισθούμε εξ ολοκλήρου από προσώπου γης ως έθνος.

Οι Έλληνες είμαστε εγκλωβισμένοι στην σοβαρή οικονομική κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη, μια κρίση που διαλύει την κοινωνία, αφού το κράτος το είχε ήδη διαλύσει κυρίως ο πράσινος και εν μέρει ο γαλάζιος συνδικαλισμός και οι πολιτικάντηδες, και δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι οι απειλές για το έθνος και για τον καθένα από μας πηγαίνουν πολύ παρά πέρα από το μισθό, τη σύνταξη και την εισφορά-χαράτσι για το σπίτι. Κάποιοι γνωστοί-άγνωστοι, εδώ και καιρό πριόνισαν τους πυλώνες του οικοδομήματος που κρατούν αιώνες όρθια την Ελλάδα και τον Ελληνισμό, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με πλήρη κατάρρευση. Η επαίσχυντη αλλαγή των βιβλίων Ιστορίας, ο πόλεμος στην ελληνική γλώσσα, ο πόλεμος στην εθνική υπόσταση του Έλληνα μέσω εκδοτικών συγκροτημάτων, η κατάργηση του «Εθνικής» από το Υπουργείο Παιδείας, ο εκβαρβαρισμός των Ελλήνων μέσα από το απαράδεκτο εκπαιδευτικό σύστημα των φωτοτυπιών και των κλειστών πανεπιστημίων, η κατάργηση του Υπουργείου Αιγαίου και του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, δεν ήταν τυχαία γεγονότα.

Ο αναλυτής του STRATFOR λέει ότι οι βασικοί πυλώνες στους οποίους στηρίχτηκε η Ελλάδα επί μισό αιώνα είναι ο τουρισμός και η ναυτιλία και «προβλέπει» ότι οι τομείς αυτοί δεν θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ελλάδα. Υπό το πρίσμα αυτό, μπορεί να αναζητήσει ο κάθε Έλληνας τους λόγους που οι πιστοί υπερασπιστές όχι των εθνικών μας συμφερόντων αλλά -κατά δήλωσή τους- της παγκόσμιας διακυβέρνησης, κατήργησαν με πάθος τα Υπουργεία Εμπορικής Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Γι’ αυτό λέμε στον τίτλο ότι μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, αδέλφια, και η ζημιά που έκαναν στον Ελληνισμό είναι πιο τρανή απ’ το ανάστημά τους. Ήλθ’ ο καιρός να σηκώσουμε τα βλέμματα και το ανάστημά μας, για να κρατήσουμε το έθνος όρθιο και ζωντανό. Τα εθνικά προβλήματα και οι κίνδυνοι είναι πολύ πιο μεγάλοι από τους μισθούς και τις συντάξεις μας. Και πρέπει να ξεκινήσουμε από τους οχτρούς, που ακόμα ζουν από τα μυστικά κονδύλια και κάποιοι ακόμα στρογγυλοκάθονται στα αναπαυτικά ...ανάκλιντρα της εξουσίας.


Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί
Στίχοι: Γιώργος Σκούρτης

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί
τις πόρτες σπάσαν οι οχτροί
κι εμείς γελούσαμε στις γειτονιές
την πρώτη μέρα

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί
αδέρφια πήραν οι οχτροί
κι εμείς κοιτούσαμε τις κοπελιές
την άλλη μέρα

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί
φωτιά μας ρίξαν οι οχτροί
κι εμείς φωνάζαμε στα σκοτεινά
την τρίτη μέρα

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί
σπαθιά κρατούσαν οι οχτροί
κι εμείς τα πήραμε για φυλαχτά
την άλλη μέρα

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί
μοιράσαν δώρα οι οχτροί
κι εμείς γελούσαμε σαν τα παιδιά
την πέμπτη μέρα

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί
κρατούσαν δίκιο οι οχτροί
κι εμείς φωνάζαμε ζήτω και γεια
σαν κάθε μέραΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥΛΑΕΙ ΑΚΟΜΑ


Την ίδια ώρα που το έγκυρο οικονομικό περιοδικό... Economist σε πρωτοσέλιδό του δείχνει την κατάρρευση του ευρώ, σε διεθνείς οίκους για δημοπρασίες... «αναβίωσαν» αρχαία ελληνικά νομίσματα σπάζοντας όλα τα ρεκόρ με τις τιμές που απέσπασαν.

Έτσι με «ισοτιμίες» που προκαλούν ίλιγγο και κέρδη που θα ζήλευαν ακόμα και οι πιο σκληροί παίκτες της χρηματοπιστωτικής αγοράς, έκλεισε η δημοπρασία αρχαίων ελληνικών νομισμάτων που διεξήχθη από τον οίκο Morton & Eden LTD σε συνεργασία με τoν διεθνούς φήμης οίκο Sotheby’s.

Πρόκειται για μια από τις σπουδαιότερες και επικερδέστερες δημοπρασίες αρχαίων ελληνικών νομισμάτων που έγιναν ποτέ, με κορυφαίο ένα νόμισμα από την αρχαία Γόρτυνα, στη Κρήτη που χρονολογείται περίπου στα 360/50 - 322π.Χ και δημοπρατήθηκε στο αστρονομικό ποσό των 300.000 Στερλίνων ή 479.000 δολλαρίων, μια τιμή που καταγράφεται ως παγκόσμιο ρεκόρ για αυτό το είδος των δημοπρασιών.

Ζυγίζοντας 11,52 γρ, είναι το πιο εκλεπτυσμένο, από τα τρία νομίσματα που έχουν διασωθεί στην κατηγορία του..

Στο νόμισμα που αν και αργυρό, αποδείχτηκε χρυσός για τους οίκους, αναπαρίσταται η μυθολογική μοιχεία του ταύρου - Δία με την γυναίκα - άνθρωπο Ευρώπη

Το πιο εντυπωσιακό και ασυνήθιστο σε αυτό είναι οι μεταμφιέσεις που παίρνει ο Δίας, στη μια όψη σαν αετός και στην άλλη σαν ταύρος, προκειμένου να προσεγγίσει την μισόγυμνη Ευρώπη που παρουσιάζεται καθισμένη σε ένα δέντρο (πιθανότατα ιτιά), με το δεξί χέρι να σηκώνει ένα πέπλο και το αριστερό να κρατάει ένα αετό. Στη πίσω πλευρά του νομίσματος, παρουσιάζεται ο Δίας μεταμφιεσμένος σαν ταύρος έτοιμος να πλανεύσει την Ευρώπη.

Στο σύνολο, τα αρχαία νομίσματα που δημοπρατήθηκαν (ανάμεσά τους ένα τετράδραχμο από τις Συρακούσσες, τετράδραχμο από τη Ρόδο κ.α) συγκέντρωσαν το ποσό των 4 εκ. Στερλίνων, υπερβαίνοντας τον αρχικό υπολογισμό που είχαν κάνει οι οίκοι, κατά περίπου 3 φορές.

Τα νομίσματα που δημοπρατήθηκαν, θα οδηγηθούν σε ιδιωτικές συλλογές και όχι σε κάποιο μουσείο, «κλείνοντας το μάτι» στο ευρώ και την ταπεινή δραχμή που νοσταλγικές συζητήσεις επαναφέρουν στο προσκήνιο.


ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ


Η Ελλάδα δεν βούλιαξε παρά την φιλότιμη προσπάθεια στρατιάς κερδοσκόπων και «φίλων»

Εμείς ψάχνουμε επίμονα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ όχι μόνο για να βοηθήσουμε τη χώρα μας αλλά γιατί υπάρχουν και πραγματικές ευκαιρίες!

Είναι δεδομένο πως αγοράζοντας Ελληνικά προϊόντα μειώνουμε το δημόσιο χρέος και την ανεργία, περιορίζουμε τις εισαγωγές, δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας, υποστηρίζουμε το ασφαλιστικό μας σύστημα για την απρόσκοπτη καταβολή συντάξεων και επιδομάτων ανεργίας καθώς και τα δημόσια έσοδα από την «υγιή» φορολογία, βοηθάμε –με δυό λόγια- στην δημιουργία πλούτου μέσα στην Ελλάδα και μάλιστα στις σημερινές, δύσκολες συνθήκες της πρωτοφανούς υπερχρέωσης της χώρας μας από επικίνδυνους και αδίστακτους «δανειστές».

Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, αποτελεί πραγματικά εγκληματική αμέλεια το να μην ψάxνουμε επίμονα, να μην εντοπίζουμε και να μην επιλέγουμε προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα.

Όταν αγοράζουμε από τα Σούπερ Μάρκετ ή από κάποιο άλλο κατάστημα οποιοδήποτε προϊόν που δεν έχει την ένδειξη «Ελληνικό προϊόν» τι κάνουμε στην πραγματικότητα;

Στέλνουμε τα λιγοστά χρήματα μας στο εξωτερικό, αυξάνουμε το δημόσιο χρέος της χώρας μας το οποίο θα πληρώσουμε εμείς, τα παιδιά και τα εγγόνια μας και προσφέρουμε δουλειά σε ένα Ολλανδό ή Γερμανό ή Αυστριακό οι οποίοι δεν έχουν ούτε την δική μας μεγάλη και καλπάζουσα ανεργία, ούτε την άγρια «επιδρομή» που εμείς έχουμε υποστεί στο εισόδημα και στην περιουσία μας.

ΕΞΩΓΗΙΝΟ ΚΡΑΝΙΟ


Η απόδειξη ότι εξωγήινα όντα αποίκησαν κάποτε τη Γη, Ισπανοί και Ρώσοι «επιστήμονες» πιστεύουν ότι βρέθηκε στο Περού.

Ο Περουβιανός ανθρωπολόγος, Ρενάτο Νταβίλα Ρικέλμε ανακάλυψε τα λείψανα ενός «αγνώστου πλάσματος», με «τριγωνικό» κρανίο και ύψος 50 εκατοστών.

«Το εύρημα δεν έχει ανθρώπινα χαρακτηριστικά, καθώς το κεφάλι είναι τριγωνικό και τόσο μεγάλο όσο σχεδόν το υπόλοιπο σώμα. Στην αρχή πιστεύαμε ότι πρόκειται για το σκελετό ενός μικρού παιδιού, όμως Ισπανοί και Ρώσοι επιστήμονες εξέτασαν τα οστά και επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για κάποιον εξωγήινο ον», δήλωσε ο ανθρωπολόγος στην τοπική ειδησεογραφική ιστοσελίδα RPP.

ΔΙΕΔΩΣΕ ΤΟ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More