ΕΛΛΑΔΑ

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΟΙ ΤΑΦΟΙ ΤΗΣ ΡΩΞΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Δ;

Μπροστά σε μια μεγάλη αρχαιολογική ανακάλυψη πιθανόν να βρίσκονται τα συνεργεία της ΚΗ’ Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων Σερρών..... Μετά από έρευνες ετών και αξιοποιώντας την ιστοριογραφία και τις προφορικές παραδόσεις της περιοχής, οι αρχαιολόγοι κατέληξαν σε μία «τούμπα» σε αγροτική περιοχή του Δήμου Αμφίπολης.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Πολλοί φίλοι και φίλες μου έχουν ζητήσει να γράψω ένα αρθρο με "Οδηγίες Επιβίωσης",γιατί μπορεί σύντομα να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις που να οφείλονται σε διάφορους λόγους,όπως πτώχευση και στάση πληρωμών,περίεργα και πρωτόγνωρα γεωφυσικά φαινόμενα και εγώ δεν ξέρω τι άλλο.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 16/10/1912

Το έργο της απελευθέρωσης της Κατερίνης ανατέθηκε στην 7η Μεραρχία του Στρατού Θεσσαλονίκης, που είχε διοικητή το Συνταγματάρχη (ΠΒ) Κλεομένη Κλεομένους. Στις.. 15 Οκτωβρίου 1912 εκδόθηκε η Διαταγή των Επιχειρήσεων.

ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

Οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος είναι 8. Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας. Και έχουνε όλοι αρχαία ελληνικά ονόματα προς τιμήν των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων που θεμελίωσαν την αστρονομία. Ας γνωρίσουμε λοιπόν τα μυθικά πρόσωπα των οποίων τα ονόματα πήραν οι πλανήτες.

Η ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Αν καλούσαμε στις μέρες μας σ’ ένα γεύμα κάποιους αρχαίους Έλληνες όπως τον... Ηρόδοτο, τον Ηρακλή ή τον Αριστοφάνη..

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΥΡΑΝΝΟΙAρχαίο κείμενο

πολέμιοι γάρ εἰσιν τῶν κοσμικῶν νόμων οἱ τοὺς ἐκείνων ἐκγόνους ἀνατρέποντες νόμους· πολέμιοι τῆς ὅλης τάξεως οἱ τῆς ὁμοίας ἐκείνῃ τάξεως ὄλεθροι· πολέμιοι πάντων θεῶν οἱ τὸν τῶν Γιγάντων τρόπον ἀφανίζοντες πᾶν τὸ θεοῖς συγγενές. ὡς οὖν τοὺς ἐπιβουλεύοντας τῇ πολιτείᾳ καὶ τοῖς ἱεροῖς κολάζουσι διαφερόντως καὶ Πλάτων καὶ πάντες οἱ ἄριστοι νομοθέται, …[….]….

Εἰ δὲ δὴ [τύραννος ὢν] ὁ Ἀρδιαῖος ὁ διὰ τούτων τῶν ῥήσεων ἱστορούμενος διὰ τὴν τυραννικὴν ζωὴν τοιούτων ἐγεγόνει δραμάτων ἀνοσίων ἐργάτης, ὄντως προσήκουσαν αὐτῷ τὴν δαιμονίαν ταύτην ποινὴν ἐπέστησεν ὁ λόγος. ὅσον γὰρ ἐφ᾽ ἑαυτῷ, πάντων ἐστὶ τῶν αἰτίων φθαρτικός, πατέρα ἀποκτείνας· καὶ προσέθηκεν πρεσβύτην, ἵνα καὶ διὰ τὸν χρόνον τὸ μίασμα ποιήσῃ πικρότερον· καὶ γὰρ ὁ χρόνος τὸ παλαιότερον οἶδεν σεμνότερον, ὡς τῷ παντὶ πρότερον γνωσθὲν καὶ τῇ ἀγενήτῳ φύσει δι᾽ ἀρχαιότητα συγγενέστερον· εἰ δὲ μετὰ τοῦ χρόνου καὶ ὁ πατὴρ εἴη, θείαν ὄντως αἰτίαν ἐγγὺς τῶν ἀϊδίων οὖσαν αἰτίων ἀπεικονίζεται·

τὸν οὖν ταύτην ἀνελόντα τό γε ἑαυτοῦ μέρος αὐτῶν εἶναι τῶν ἀϊδίων αἰτίων πολέμιον ἀποδείκνυσιν. καὶ μὴν καὶ τῶν συστοίχων ὡσαύτως αὐτὸν ἀποφαίνει φθαρτικόν, ἀδελφὸν ἀνελόντα, καὶ τοῦτον πάλιν πρεσβύτερον, ἵνα καὶ τὴν κατὰ τῶν συστοίχων ἐπιβουλὴν εἰς τὴν κατὰ τῶν μὴ συστοίχων περιτρέψῃ διὰ τῆς κατὰ τὸν χρόνον ὑπεροχῆς. τί οὖν ἄλλο λείπεται τὸν τοιοῦτον ἢ πᾶν τὸ σύστοιχον ἅμα καὶ τίμιον ἐκποδὼν ποιεῖν; εἰ δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ ἀνόσια ἐξείργαστο, δῆλον δὴ ὅτι πᾶσαν ἔνθεσμον ζωὴν ἀνατρέψας ἐτύγχανεν καὶ τὸ καθ᾽ αὑτὸν τὴν τάξιν ὅλην τὴν κοσμικὴν ἀνελών, ἃ δὴ τῆς τυραννικῆς ἐστιν ἐξαίρετα ζωῆς


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Ο Πρόκλος στο έργο του «Εις τας Πολιτείας Πλάτωνος Υπόμνημα, Β’ [συν. 2.96 - 184], 176.11 – 177.12» αναφερόμενος τόσο επί του ιδικού στον Τύραννο Αριδαίο του 10ου βιβλίου της Πλατωνικής «Πολιτείας» όσο και γενικά στον άνθρωπο Τύραννο μας λέγει πως :

«Πραγματικά, είναι εχθροί των κοσμικών νόμων όποιοι ανατρέπουν τους απότοκους εκείνων νόμους. Είναι εχθροί της συμπαντικής τάξης οι καταστροφείς της όμοιας με εκείνη τάξης. Είναι εχθροί όλων των θεών εκείνοι που, με τον τρόπο τον Γιγάντων, αφανίζουν κάθε συγγενικό προς τους θεούς στοιχείο. Όπως λοιπόν αυτούς που επιβουλεύονται την πολιτεία και τους ιερούς νόμους τους τιμωρούν αυστηρά και ο Πλάτων και όλοι οι άριστοι νομοθέτες,…[....]…

Αν λοιπόν όντας τύραννος ο Αριδαίος, που περιγράφεται με τα λόγια αυτά, εξαιτίας της τυραννικής ζωής του έγινε αυτουργός τέτοιων ανόσιων πράξεων, ο λόγος πραγματικά παρουσιάζει ως πρέπουσα σε αυτόν τη δαιμόνια τούτη ποινή. Διότι, όσο έχει να κάνει με τον ίδιο, προκαλεί την καταστροφή όλων των αιτιών, έχοντας σκοτώσει τον πατέρα του. Και πρόσθεσε η αφήγηση τον «γέρο» πατέρα του, ώστε να καταστήσει την ανόσια πράξη ακόμα περισσότερο αποτρόπαιη ενόψει της ηλικίας. Πραγματικά, ο χρόνος αναγνωρίζει το παλαιότερο ως σεβαστότερο, με σκεπτικό ότι έχει γίνει προγενεστέρως γνωστό στο σύμπαν και λόγω της αρχαιότητάς του είναι περισσότερο συγγενικό προς την αγέννητη φύση. Κι αν ο πατέρας τοποθετούνταν μαζί με τον χρόνο, τότε απεικονίζει μια πραγματικά θεϊκή αιτία κοντινή των αΐδιων όντων.

Εκείνον λοιπόν που καταλύει την αιτία αυτή, όσο τουλάχιστον εξαρτάται από τις δυνάμεις του, τον αποδεικνύει εχθρό των αΐδιων όντων. Επιπλέον τον παρουσιάζει ομοίως και ως καταστροφέα και των αντιστοίχων του, αφού έχει σκοτώσει τον αδελφό του, που κι αυτός επίσης είναι μεγαλύτερός του, για να στρέψει μέσω του στοιχείου της χρονικής υπεροχής προς την επιβουλή κατά των αντιστοίχων του. Τι άλλο λοιπόν δεν έχει κάνει ο τέτοιου είδους άνθρωπος παρά το να βγάλει από τη μέση καθετί το αντίστοιχο του και συνάμα ευγενές ;; Και αν έχει διαπράξει και άλλες πολλές ασέβειες, είναι προφανές ότι πρόκειται για άνθρωπο που έχει ανατρέψει τη νομιμότητα της ζωής στο σύνολό της και όσο περνάει από το χέρι του έχει καταλύσει ολόκληρη την κοσμική τάξη – στοιχεία που κατεξοχήν χαρακτηρίζουν την τυραννική ζωή –


ΜΥΝΗΜΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΠΡΟΣ ΑΓΚΥΡΑ


Δριμύτατος ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας στις δηλώσεις του για τις συνεχιζόμενες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο.
Είπε χαρακτηριστικά: «Απευθύνομαι στη γείτονα χώρα. Πρέπει να ξέρει ότι δεν μπορεί να μας πτοεί, να δημιουργεί καταστάσεις, παραβιάζοντας τον εναέριο χώρο, πετώντας πάνω από τα νησιά μας με τρόπους που δεν συνάδουν με τις διεθνείς συνθήκες.

Παρά τα όσα υποσχέθηκε επανειλημμένα ο πρωθυπουργός της Τουρκίας και δεν πραγματοποίησε, είναι καλύτερα να περάσουμε σε μια περίοδο ομαλών σχέσεων, καλής γειτονίας που πάντοτε επιδιώξαμε -και εγώ ιδιαίτερα ως υπουργός Εξωτερικών το απέδειξα, με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου με τον κ. Γιλμάζ.

Δεν το κάνει και αυτό δεν το καταλαβαίνω. Κι αυτό δεν είναι προς όφελος κανενός και ιδιαίτερα της Τουρκίας, όταν μάλιστα σκέφτεται ότι θέλει να προχωρήσει η ενταξιακή της διαδικασία».

ΟΔΥΣΣΕΙΑ 1977Για Ελληνικούς Υποτίτλους, πατήστε το κουμπί "CC" και διαλέξτε "Ελληνικά"


ΕΧΕΤΛΑΙΟΣ: Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΗΡΩΑΣ


Ο τρομερός Εχετλαίος, τα παράξενα όπλα του και τα ανεξήγητα φαινόμενα της μάχης του Μαραθώνα...

Οι Αθηναίοι αφού έφτασαν στον Μαραθώνα, στρατοπέδευσαν στα υψώματα του όρους Αγρελίκι, πάνω από το σημερινό χωριό Βρανά. Μόνοι οι Πλαταιείς από τους υπόλοιπους Έλληνες βοήθησαν τους Αθηναίους και έφτασαν αφού εκείνοι είχαν στρατοπεδεύσει. " Ήλθομεν, να θέσωμεν ομού την κρηπίδα της ελευθερίας επί του ιερού τούτου τόπου" όπως είπαν..! Την στιγμή της συναντήσεως Αθηναίων και Πλαταιών ανέκρουσαν τα δόρατα τους επί των ασπίδων τους σε θριαμβευτικό αλαλαγμό, προάγγελο της νίκης... Όταν όλα ήταν έτοιμα, στην τελική παράταξη των αντιπάλων στρατών, το μεταξύ τους διάστημα - ένα καθ' όλα ομαλό πεδίο - είχε απόσταση οκτώ σταδίων, δηλαδή 1.500 μέτρων. Μετά τις θυσίες και το μικρό λόγο του Μιλτιάδη, δόθηκε από τον ίδιο το σύνθημα της επίθεσης.

Σηκώθηκε ένας αλαλαγμός από το μέρος της Ελληνικής φάλαγγας και μια τρομερή πολεμική ιαχή σαν κεραυνός, εναρμονισμένη με τον πολεμικό παιάνα. Η απόσταση των 1.500 μέτρων φάνηκε σαν εκατό μέτρα. Οι Πέρσες δεν μπόρεσαν ποτέ να καταλάβουν πώς οι πεζοί και βαριά οπλισμένοι Αθηναίοι έφτασαν τόσο γρήγορα και ξεκούραστοι τις γραμμές τους. Νόμιζαν ότι ήταν παράφρονες και μαινόμενοι! Τέτοια ήταν η ορμή και η ένταση των Αθηναίων, ώστε οι Πέρσες δεν πρόλαβαν να κινηθούν καν! Αργότερα, μετά τη μάχη, οπλίτες Αθηναίοι θα πουν ότι λίγο πιο μπροστά από τον Μιλτιάδη, που οδηγούσε τη φάλαγγα, έτρεχε λουσμένος σε ένα χρυσό φως ο ήρωας της Αθήνας, ο Θησέας, βαριά οπλισμένος σαν πεζός, κι αυτός ήταν εκείνος που έπεσε πρώτος επάνω στο κέντρο των Περσών.Η σύγκρουση μεταξύ τω δύο στρατών υπήρξε φοβερή. Χωρίς οι Αθηναίοι να ελαττώσουν την ορμή τους άρχισαν να νικούν στα δύο άκρα της παράταξης και να τρέπουν τους αντιπάλους σε φυγή. Στο κέντρο όμως, όπου 2.000 Αθηναίοι πολεμούσαν με 18.000 εκλεκτούς του Περσικού στρατού, νικούσαν οι Πέρσες. Εδώ ακριβώς συνέβη το δεύτερο από τα θαυμαστά της μάχης του Μαραθώνα.Tότε, ένας γιγαντόσωμος "αγροίκος", με γενειάδα που κάλυπτε την ασπίδα του, άγνωστος σε όλους, κρατώντας τη μεγάλη λαβή ενός αρότρου της εποχής (την εχέτλη), κατέβηκε με μεγάλη ορμή από το βουνό σκορπώντας το θάνατο και τον "πανικό" (η λέξη προέρχεται από τον Πάνα) στους Πέρσες, κατόρθωσε να φτάσει στο κέντρο της μάχης και να ενωθεί με τους 2.000 Αθηναίους που διοικούσαν ο Θεμιστοκλής και ο Αριστείδης και εκεί άρχισε να "θερίζει" τους Πέρσες. Όπως θα διηγηθεί μετά τη μάχη ένας αυτόπτης μάρτυρας - οπλίτης της φυλής που διοικούσε ο Αριστείδης - ο Επίζηλος του Κουφαγόρου, ενώ πολεμούσε σώμα με σώμα, του φάνηκε ξαφνικά ότι είδε απέναντί του ένα πανύψηλο οπλίτη που τα γένια του σκέπαζαν την ασπίδα του. Έμοιαζε σαν φάντασμα που κρατούσε στα χέρια του ένα πολύ φωτεινό όπλο! Πέρασε ακριβώς δίπλα του, σκοτώνοντας πέντε Πέρσες αντιπάλους και αυτή η σκηνή ήταν η τελευταία που είδε ο Επίζηλος γιατί από κάποια υπερβολική λάμψη, τυφλώθηκε!

Περίπου επτακόσια χρόνια αργότερα, όταν ο Παυσανίας επισκέφτηκε στην Αθήνα την Ποικίλη Στοά, η οποία ονομάστηκε έτσι από τις πολλές και διάφορες ζωγραφιές που την διακοσμούσαν, είδε ότι αυτές ολοκληρώνονταν με την απεικόνιση εκείνων που πολέμησαν στον Μαραθώνα τον Σεπτέμβρη του 490π.Χ.

Ανάμεσά τους, οι ονομαστοί ζωγράφοι Πάναινος και Μίκων φρόντισαν να ξεχωρίζει ο Πολέμαρχος Καλλίμαχος, ο Στρατηγός Μιλτιάδης και ο Ήρωας ο ονομαζόμενος Έχετλος ή Εχετλαίος. "Υπάρχει η παράδοση πως στη Μάχη του Μαραθώνος έλαβε μέρος και κάποιος που έμοιαζε με αγρότη στην εμφάνιση και στην περιβολή. Αυτός σκότωσε πολλούς από τους βαρβάρους με ένα άροτρο και όταν η μάχη τελείωσε, εξαφανίστηκε", λέει χαρακτηριστικά ο Παυσανίας στο βιβλίο του :Ελλάδος περιήγησις/Αττικά
[...] "συνέβη δὲ ὡς λέγουσιν ἄνδρα ἐν τῇ μάχῃ παρεῖναι τὸ εἶδος καὶ τὴν σκευὴν ἄγροικον· οὗτος τῶν βαρβάρων πολλοὺς καταφονεύσας ἀρότρῳ μετὰ τὸ ἔργον ἦν ἀφανής· ἐρομένοις δὲ Ἀθηναίοις ἄλλο μὲν ὁ θεὸς ἐς αὐτὸν ἔχρησεν οὐδέν, τιμᾶν δὲ Ἐχετλαῖον ἐκέλευσεν ἥρωα. πεποίηται δὲ καὶ τρόπαιον λίθου λευκοῦ. τοὺς δὲ Μήδους Ἀθηναῖοι μὲν θάψαι λέγουσιν ὡς πάντως ὅσιον ἀνθρώπου νεκρὸν γῇ κρύψαι, τάφον δὲ οὐδένα εὑρεῖν ἐδυνάμην· οὔτε γὰρ χῶμα οὔτε ἄλλο σημεῖον ἦν ἰδεῖν, ἐς ὄρυγμα δὲ φέροντες σφᾶς ὡς τύχοιεν ἐσέβαλον." [...]

«Λέγουν επίσης πως έτυχε να είναι παρών στη μάχη ένας άνδρας με παλαιική εμφάνιση κι ενδύματα. Σκοτώνοντας πολλούς από τους ξένους με την εχέτλη, εξαφανίστηκε μετά τη μάχη. Σαν ρώτησαν οι Αθηναίοι το μαντείο, ο θεός απλά τους έδωσε την εντολή να τιμήσουν τον Εχετλαίο ως ήρωα. Ανήγειραν και μνημείο μάλιστα με λευκό μάρμαρο. Αν και οι Αθηναίοι βεβαιώνουν πως έθαψαν τους Πέρσες, γιατί σε κάθε περίσταση ο θείος νόμος εντέλλει πως το νεκρό σώμα θα πρέπει να θάβεται κάτω από τη γη, ωστόσο τάφο δεν βρήκα. Μήτε υπήρχε τύμβος ή άλλο χνάρι φανερό, καθώς οι νεκροί όπως να 'ναι πετάχτηκαν σε κάποιο χαντάκι» (Παυσανίας βιβλ. 1, κεφ. 32)

Οι περιγραφές των πολλών αυτόπτων μαρτύρων, η φοβερή του δύναμη και αποτελεσματικότητα, καθώς και το γεγονός ότι ήταν τελείως άγνωστος σε όλους, άφησαν στους Αθηναίους βαθιά εντύπωση, τόσο που ρώτησαν το Μαντείο των Δελφών, ποιός ήταν ο ήρωας αυτός, ο θεός δεν χρησμοδότησε τίποτα περισσότερο από το ότι πρέπει να τιμούν τον Ήρωα Εχετλαίο...Όπως είναι φυσικό, η εποχή μας προσφέρει πολλές εναλλακτικές δυνατότητες ερμηνείας όλων αυτών των φαινομένων. Ιδιαίτερα για την περίπτωση του αινιγματικού Έχετλου, ο γνωστός ερευνητής Α.Πουρναρόπουλος - θέλοντας να κινηθεί ακριβώς σ' αυτά τα νέα πλαίσια ερμηνείας - ερεύνησε μερικές ενδιαφέρουσες εκδοχές... Ξεκίνησε προσπαθώντας να ανακαλύψει πώς πραγματικά ήταν το "Ησιόδειο Άροτρο" - η εχέτλη - εκείνη την περίοδο. Βρήκε λοιπόν μία παράσταση αρόσεως αγρού με ένα τέτοιο άροτρο , σε ένα αρχαίο αγγείο χρονολογίας 460-450 π.χ.

Είναι όμως αξιοσημείωτο ότι το σχήμα της εχέτλης θυμίζει ένα υπερσύγχρονο όπλο! Αν τολμήσουμε να προχωρήσουμε, τι θα μπορούσε να ήταν αυτό; Εάν ήταν πολυβόλο όπλο με εκρηκτικά βλήματα, οι Αθηναίοι θα έλεγαν ότι ο Ήρωας Εχετλαίος πολεμούσε με "κεραυνούς". Εάν ήταν είδος "φλογοβόλου" τότε θα έλεγαν ότι αυτός πολεμούσε με πύρινη ρομφαία. Αλλά δεν συνέβη ούτε το ένα ούτε το άλλο. "

Θα μπορούσε το παράξενο όπλο να ήταν όπλο ακτίνων;" αναρωτιέται ο Α.Πουρναρόπουλος. Θεϊκή ενέργεια ή προηγμένη τεχνολογία, το σίγουρο είναι ότι εκείνο το Σεπτέμβρη στο Μαραθώνα συνέβησαν πράγματα που μας πείθουν πως εκείνη η μάχη θα καθόριζε το μέλλον όλης της ανθρωπότητας...


ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΕ Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ......ΑΚΟΜΑ


- Πυκνώνουν τα μαύρα σύννεφα εντός του Μέγαρου Μαξίμου με τον πρωθυπουργό να είναι προβληματισμένος για το τι μέλλει γενέσθαι αναφορικά με την πορεία της οικονομίας. Όπως ήδη είχαμε γράψει, ο Γιώργος Παπανδρέου έχει δεχθεί τις εισηγήσεις στενών συνεργατών του για τα επόμενα βήματά του σε περίπτωση που η κατάσταση στην οικονομία χειροτερέψει.

Αυτό όμως που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, είναι η προσπάθεια του πρωθυπουργού να καταφέρει τη σύμπλευση με τη Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά Στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που δεν ανήκουν στην κυβέρνηση, αλλά είναι πιστά στον Γιώργο Παπανδρέου, έχουν προσεγγίσει πολιτικά πρόσωπα του στενού κύκλου του προέδρου της Ν.Δ. Αντώνη Σαμαρά, για το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη και κοινή κυβέρνηση μεταξύ ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Ν.Δ. με την αιτιολογία του «καθεστώτος έκτακτης ανάγκης».
Η χθεσινή τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά πως, «δεν πρόκειται να δεχθώ συγκυβέρνηση, με ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο δεν μπορεί να συνεννοηθεί ούτε με τον εαυτό του» ήταν ουσιαστικά η απάντησή του σε αυτές τις προσεγγίσεις που κάνει το Μέγαρο Μαξίμου προς την Συγγρού.


«Μαύρα μαντάτα»
Οι αναφορές από το υπουργείο Οικονομικών για την πορεία των εσόδων, οι συνεχείς υποβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης-που κρίνουν πως η Ελλάδα δεν θα τα καταφέρει-και η ασφυκτική πίεση της Τρόικα, δεν αφήνουν πλέον πολλά περιθώρια ελιγμών για τον πρωθυπουργό.
Είναι πλέον κοινό μυστικό πως μοναδική διέξοδος από την κρίση είναι η επαναδιαπραγμάτευση του ελληνικού χρέους (Haircut). Και η άποψη αυτή δεν είναι προϊόν σκέψης από Κασσάνδρες, αλλά αντίθετα από κορυφαίους έλληνες και ξένους οικονομολόγους, αρκετοί από τους οποίους ανήκουν στον κύκλο συμβούλων του Γιώργου Παπανδρέου.
Μοναδική λύση για την αναζήτηση εσόδων, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν θέσει οι δανειστές μας, είναι για μια ακόμα φορά οι έλληνες πολίτες που θα κληθούν να «πληρώσουν το μάρμαρο» μέσω αυξήσεων στους έμμεσους φόρους, νέων άμεσων φόρων και περικοπών φοροαπαλλαγών.


Δυσφορία για Λοβέρδο-Α. Παπαδόπουλο
Πέρα όμως από τις απαισιόδοξες προβλέψεις, ο ηγέτης της κυβέρνησης ανησυχεί και από την εσωκομματική γκρίνια που παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ιδιαίτερος προβληματισμός υπάρχει στην ηγετική ομάδα του Μαξίμου για τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου πως: «πρέπει να πούμε όλη την αλήθεια στον ελληνικό λαό για την οικονομία», κρίνοντας πως πίσω από αυτόν κρύβεται ο Ευάγγελος Βενιζέλος που μπορεί να αποτελέσει μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» από αυτόν του Θεόδωρου Πάγκαλου.
Δυσφορία υπάρχει επίσης και για τον Αλέκο Παπαδόπουλο αναφορικά με την τηλεοπτική παρουσία του στους «Φακέλους» του Αλέξη Παπαχελά και τις απαισιόδοξες προβλέψεις του για την οικονομία.
«Ο Αλέκος αυτά που είπε ήταν σωστά ναι μεν, αλλά σε ακατάλληλη χρονική συγκυρία δε», μας τόνισε στέλεχος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για να συμπληρώσει: «σίγουρα οι υπηρεσίες που πρόσφερε στην κυβέρνηση δεν ήταν θετικές».


Οι επιλογές «μειώνονται»…
Όπως και να έχει πάντως, οι επιλογές του πρωθυπουργού μειώνονται μέρα με τη μέρα, αλλά οι περιορισμοί που έχει τόσο από την αποστολή της Τρόικα στην Ελλάδα όσο και από το διευθυντήριο της ΕΕ καθιστούν προς το παρόν απαγορευτική οποιαδήποτε προσφυγή στις κάλπες. Οι «μεγάλες δυνάμεις» που έχουν δανείσει την Ελλάδα, πιέζουν για «οικουμενική» κυβέρνηση, ζητώντας τη μέγιστη πολιτική συναίνεση που μπορεί να υπάρξει.
Πάντως, κύκλοι που πρόσκεινται στον πρωθυπουργό, δεν απέκλεισαν και το ενδεχόμενο μιας «ανατρεπτικής κίνησης» από τον Γιώργο Παπανδρέου, υπονοώντας προφανώς την προσφυγή σε πρόωρες εκλογές.
Του Μανώλη Κυπραίου

30/03/1822 ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΙΟΣ


Εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες άνθρωποι χάθηκαν, δολοφονήθηκαν, ξεριζώθηκαν... Άνδρες, γυναίκες, παιδιά. Το αίμα έτρεχε ποτάμι, μέχρι τη θάλασσα. Το γαλάζιο του νερού βάφτηκε κόκκινο. Ουρλιαχτά, θάνατος, απόγνωση. Καμμένη γη. Χωριά ολόκληρα πυρπολήθηκαν. Μητέρες μέσα στους καπνούς ψάχνουν να βρουν τα παιδιά τους. Τα πρόσωπα τους μαύρα από τις στάχτες. Βλέμμα θολό. Το βλέμμα της τρέλας. Που να κρυφτούν; Δεν ξέρουν.

Τούρκοι παντού. Αγρίμια. Δολοφονούν, βιάζουν. Κατακόκκινοι βαμμένοι από το αίμα των αθώων θυμάτων τους συνεχίζουν να σκοτώνουν όποιον βρουν στο διάβα τους. Η Χίος πεθαίνει...30 Μαρτίου 1822
Τι συνέβη όμως και φτάσαμε σε αυτή τη σφαγή; Το δολοφονικό χέρι του Τούρκου θα μπορούσε να κοπεί, πριν καν βγάλει το γιαταγάνι; Ας δούμε τα γεγονότα που προηγήθηκαν και οδήγησαν σε μια από τις μαζικότερες σφαγές της ιστορίας του ανθρώπινου γένους.
Η Χίος ήταν πάντα ένα νησί που ευημερούσε, τόσο οικονομικά όσο και πολιτισμικά. Οι Χιώτες μια πάστα ανθρώπου που έχει στο αίμα του την αλμύρα της θάλασσας, διακρίνονταν πάντα για τη ναυτοσύνη τους. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί Λεβέντες* στα πλοία των Οθωμανών ήταν Χιώτες. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι οι Χιώτες σε ελληνικά ή σε Οθωμανικά πλοία κυριαρχούσαν από τη Μαύρη θάλασσα μέχρι τις ακτές της Αφρικής. Το ευλογημένο νησί της Χίου είχε όμως και άλλο ένα “ατού”. Τα μαστιχόδεντρα. Το δέντρο που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο και τους καρπούς του οποίου, λάτρεψαν όλοι οι Σουλτάνοι.
Στις αρχές του 1800 η ευημερούσα Χίος αριθμούσε 120.100 ψυχές εκ των οποίων οι 117.000, ήταν Έλληνες, οι 3.000 Τούρκοι και οι 100 Εβραίοι. Το εμπόριο μαστίχας ανθούσε, το εμπόριο με τα παράλια της Μικρασίας ήταν στο ζενίθ του και οι Χιώτες μπορεί να ζούσαν μια σχετικά ελεύθερη καλή και άνετη ζωή, αλλά ποτέ δεν ξέχασαν ότι ήταν Έλληνες. Ο Σουλτάνος Μαχμούτ ο Β, τους είχε δώσει άτυπα μια σχετική αυτονομία αφού ποτέ δεν του δημιούργησαν κάποιο πρόβλημα
Η σπίθα της επανάστασης στην Ελλάδα δεν άφησε τους Χιώτες τυπικά αδιάφορους αλλά στο νησί επικρατούσε ηρεμία. Ακόμη και όταν ο Τομπάζης πήγε να τους ξεσηκώσει, τον Απρίλη του 1821, δεν έγινε τίποτε. Κάποια χιλιόμετρα βορειότερα ο Σουλτάνος έβλεπε την επανάσταση να φουντώνει στην Ελλάδα, αλλά τα αγαπημένα του παιδιά οι Χιώτες να μην ακολουθούν. Ο Μαχμούτ ο Δεύτερος συνέχιζε στα ανάκτορα του Τοπ Καπί να πίνει τα χιώτικα με γεύση μαστίχας σερμπέτια του, ικανοποιημένος.
Όμως σχεδόν ένα χρόνο μετά στις αρχές του Μάρτη του 1822, ο Σάμιος Λυκούργος Λογοθέτης, αποβιβάζεται στη Χίο με 1500 άνδρες και μαζί με τον Χιώτη Αντώνη Μπουρνιά ξεσηκώνουν το λαό. Οι διαφωνίες ανάμεσα στους κατοίκους του νησιού είναι έντονες. Τελικά η σπίθα ανάβει και οι 3.000 Τούρκοι μαζί με τη φρουρά του νησιού οχυρώνονται στο κάστρο. Όμως για άλλη μια φορά η προχειρότητα στην κατάστρωση ενός σχεδίου αλλά και οι έριδες για την αρχηγεία, προδίδουν τους Έλληνες. Οι Τούρκοι ταμπουρωμένοι δεν παραδίδονται ενώ τα μαντάτα της εξέγερσης φτάνουν μέχρι το Τοπ Καπί.
Ο Σουλτάνος γίνεται έξαλλος. Θεωρεί ότι οι Χιώτες που τόσα “προνόμια και αυτονομία” τους προσέφερε, τον πρόδωσαν. Όμως αυτό που τον έκανε έξαλλο ήταν φυσικά άλλο. Εάν επικρατούσε η επανάσταση στο νησί, θα έχανε σημαντικότατους οικονομικούς πόρους, αφού τα μαστιχόδεντρα και ο φόρος που έπαιρνε από αυτά, πλέον δεν θα του άνηκαν.
Διατάζει τον έμπιστο ναύαρχο του Καρά Αλή να καταπνίξει την επανάσταση. Στις 30 Μαρτίου του 1822 και μετά από έντονο κανονιοβολισμό, ο Μαύρος-Αλής αποβίβασε στην ακτή 7.000 άνδρες και με τη συνδρομή της τουρκικής φρουράς κατέστειλε εύκολα και σύντομα την εξέγερση, εκμεταλλευόμενος τον κακό σχεδιασμό της και τις έριδες (όπως είπαμε) για την αρχηγία μεταξύ Μπουρνιά και Λογοθέτη. Οι δύο τους υποχώρησαν στο εσωτερικό του νησιού φωνάζοντας: “ο σώζων εαυτό σωθήτω”
Από εκεί και μετά ξεκίνησε η σφαγή. Ο θάνατος χόρευε για μήνες πάνω από τη Χίο: 42.000 άνθρωποι σφαγιάστηκαν, 23.000 διέφυγαν στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και 50.000 έγιναν σκλάβοι. Υπολογίζεται ότι γλύτωσαν και παρέμειναν στο νησί 1500 – 2000 άνθρωποι.
Η νέμεσις για τον Καρά- Αλή θα έρθει τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου του 1822, όταν ο Κανάρης θα πυρπολήσει και θα ανατινάξει την Ναυαρχίδα του στόλου του και ο ίδιος ο Καρά Αλής θα πάει να συναντήσει τα αθώα θύματα του στον κάτω κόσμο
Η σφαγή των χιλιάδων αθώων της Χίου προκάλεσε αποτροπιασμό και αηδία στην Ευρώπη. Η κοινή γνώμη ξεσηκώθηκε και οι τάξεις των φιλελλήνων πύκνωσαν. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τις φρικιαστικές σκηνές στις εφημερίδες, ζωγράφοι (Ντελακρουά) τις απεικόνισαν και ποιητές (Ουγκώ, Χέμανς, Πιέρποντ, Χιλ, Σιγκούρνεϊ) έψαλλαν τη θλιβερά καταστροφή. Πολλοί έκαναν λόγο για το ασυμβίβαστο της τουρκικής φυλής με τον ανθρωπισμό, ενώ άλλοι τόνισαν την αδυναμία συνύπαρξης Χριστιανών και Μουσουλμάνων.
*Λεβέντης σημαίνει στα Τούρκικα ότι και στη γλώσσα μας: Ο ατρόμητος, το παλικάρι. Λεβέντης ήταν όποιος υπηρετούσε στο οθωμανικό ναυτικό και είχε ένα μόνο καθήκον. Να κάνει τα ρεσάλτα στα άλλα πλοία. Στις ναυμαχίες τα πλοία πλεύριζαν το ένα το άλλο και πετούσαν γάντζους δεμένους με σχοινιά. Οι Λεβέντες ήταν οι πρώτοι που ορμούσαν στο αντίπαλο πλοίο για να το καταλάβουν. Οι πρώτοι που πρότασσαν τα κορμιά τους. Πολεμούσαν σαν σκυλιά και εξολόθρευαν τους εχθρούς.
ΚΑΜΜΙΑ ΣΚΕΨΗ


ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΤΟ ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ
ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΑ ΦΟΒΗΘΕΙ Ο ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ
ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ 300 έλληνες ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 2.000 ΠΟΛΙΤΕΥΤΕΣ ΑΛΛΟΙ 2.500 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΟΤΙ ΝΤΕ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΦΥΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΑΓΚΑΝΑ ΤΟΥ ΔΝΤ ΟΤΙ ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ.ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΤΙ ΕΝΩ ΟΛΟΙ ΞΕΡΟΥΝ ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΨΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΠΟΤΕ ΦΥΛΑΚΗ, ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΤΙ ΕΝΩ Ο ΛΑΟΣ ΕΧΕΙ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΘΥΣΙΕΣ ( ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Η ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ) ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ ΑΥΤΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΝΕ ΦΥΛΑΚΗ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΦΤΑΙΧΤΕΣ.ΚΑΙ ΕΝΩ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΠΑΓΟΒΟΥΝΟΥ Η ΕΥΚΟΛΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΜΕΙΣ Ο ΑΠΛΟΣ ΛΑΟΣ ΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΥΠΗΡΧΑΝ ΤΑ ΕΙΧΑ ΚΡΥΜΜΕΝΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ.....ΜΗΠΩΣ ΟΜΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΑΥΤΑ ΕΝΝΟΟΥΣΑΝ ; ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΝΟΜΙΖΑΝ ΟΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΑ;
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΣΤΑ ΜΥΑΛΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΗΤΑΝ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΑΡΤΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΛΥΣΗ ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΑΝ ΤΑ ΔΑΝΕΙΚΑ......
ΤΩΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΜΙΖΩ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ
ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΛΑΟ; ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΡΩΤΗΣΟΥΝ ;

Μεγαλώνει η λίστα των υπουργών που ευθέως πλέον αμφισβητούν την πολιτική των αποκρατικοποιήσεων που έχει εξαγγείλει ο υπουργός Οικονομικών, λίγες μόλις μέρες πριν έρθει στην Αθήνα η τρόικα των ελεγκτών για να προμηθευτεί τη λίστα των υπό "αξιοποίηση" εταιριών του δημοσίου.

Χθες, ήταν η σειρά του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Κώστα Σκανδαλίδη να υποστηρίξει ότι η τακτική αυτή αντίθετη στις βασικές αρχές του κυβερνώντος κόμματος κι ότι σε κάθε περίπτωση το ΠΑΣΟΚ έχει δεσμευθεί ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει στην πώληση δημοσίων υποδομών. Πιο ευθεία βολή από αυτή, δεν μπορούσε να υπάρξει.

Είχε προηγηθεί η υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ.Τίνα Μπιρμπίλη, η οποία, σε συνέντευξη της, δήλωσε ότι πέραν όλων των άλλων, θα τεθεί και θέμα απιστίας, αν υπουργός βάλει την υπογραφή του κάτω από συμφωνία πώλησης της ΔΕΗ για παράδειγμα με αυτές τις σημερινές αποτιμήσεις, οι οποίες είναι πολύ κατώτερες των αντικειμενικών, λόγω της κακής πορείας του χρηματιστηρίου.

Η "γραμμή" αυτή ταυτίζεται από πολλούς με εκείνη που πρώτη χάραξε η υπουργός Εργασίας κ.Λούκα Κατσέλη, σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι σύντομα, με την ίδια θέση, θα "βγουν" και δημοσίως και άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης Παπανδρέου, για να δηλώσουν τη διαφωνία τους. Κι όλα αυτά, λίγα μόλις 24ωρα πριν προσγειωθούν στο "Ελευθέριος Βενιζέλος" οι ελεγκτές της τρόικας για να παραλάβουν τη λίστα των προς αξιοποίηση ΔΕΚΟ, η οποία ακόμα δεν έχει συνταχθεί.

Κι όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, δεν πρόκειται να συνταχθεί, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, αφού κανείς υπουργός δεν προτίθεται να συνδράμει..

ΔΙΕΔΩΣΕ ΤΟ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More