ΕΛΛΑΔΑ

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣMEPOΣ ΠPΩTO - Bασικές διατάξεις
  TMHMA A΄ - Mορφή του πολιτεύματος
    'Αρθρο 1 - (Μορφή του πολιτεύματος)
    'Αρθρο 2 - (Πρωταρχικές υποχρεώσεις της πολιτείας)
  TMHMA Β΄ - Σχέσεις Eκκλησίας και Πολιτείας
    'Αρθρο 3 - (Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας)
MEPOΣ ΔEYTEPO - Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα
    'Αρθρο 4 - (Ισότητα των Ελλήνων)
    'Αρθρο 5 - (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας)
    **'Αρθρο 5A -
    'Αρθρο 6 - (Παράνομη κατακράτηση)
    'Αρθρο 7 - (Ποινή και έγκλημα χωρίς νόμο)
    'Αρθρο 8 - (Δικαίωμα νόμιμου δικαστή)
    'Αρθρο 9 - ('Ασυλο της κατοικίας)
    **'Αρθρο 9A -
    'Αρθρο 10 - (Δικαίωμα αναφοράς)
    'Αρθρο 11 - (Δικαίωμα συνάθροισης)
    **'Αρθρο 12 - (Δικαίωμα συνεταιρισμού)
    'Αρθρο 13 - (Θρησκευτική Ελευθερία)
    'Αρθρο 14 - (Ελευθερία του Τύπου)
    'Αρθρο 15 - (Κινηματογράφος, φωτογραφία, ραδιοφωνία, τηλεόραση)
    'Αρθρο 16 - (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη)
    'Αρθρο 17 - (Προστασία της ιδιοκτησίας, απαλλοτρίωση)
    'Αρθρο 18 - (Προστασία της ιδιοκτησίας, ειδικές περιπτώσεις, επίταξη)
    'Αρθρο 19 - (Απόρρητο επιστολών)
    'Αρθρο 20 - (Δικαίωμα έννομης προστασίας)
    'Αρθρο 21 - (Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδίκης ηλικίας)
    **'Αρθρο 22 - (Προστασία της εργασίας)
    'Αρθρο 23 - (Συνδικαλιστική ελευθερία)
    'Αρθρο 24 - ((Προστασία του περιβάλλοντος)
    'Αρθρο 25 - (Προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων)
MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας
  TMHMA A΄ - Σύνταξη της Πολιτείας
    'Αρθρο 26 - ('Ασκηση των τριών λειτουργιών)
    'Αρθρο 27 - (Μεταβολή στα όρια της Επικράτειας)
    'Αρθρο 28 - (Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί)
    'Αρθρο 29 - (Πολιτικά κόμματα)
  TMHMA B΄ - Πρόεδρος της Δημοκρατίας
    KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Aνάδειξη του Προέδρου
    'Αρθρο 30 - (Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ρυθμιστής του πολιτεύματος)
    **'Αρθρο 31 - (Προσόντα εκλογιμότητας)
    'Αρθρο 32 - (Εκλογή)
    'Αρθρο 33 - (Έναρξη θητείας, όρκος, χορηγία)
    'Αρθρο 34 - (Αναπλήρωση)
    KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου
    'Αρθρο 35 - (Ισχύς των πράξεων, προσυπογραφή)
    'Αρθρο 36 - (Διεθνής παραστάτης, διεθνείς συνθήκες)
    'Αρθρο 37 - (Διορισμός Πρωθυπουργού και Κυβέρνησης)
    'Αρθρο 38 - (Παύση της Κυβέρνησης)
    'Αρθρο 39 -
    'Αρθρο 40 - (Σύγκληση της Βουλής, Αναστολή εργασιών)
    'Αρθρο 41 - (Διάλυση της Βουλής)
    'Αρθρο 42 - (Έκδοση και δημοσίευση των νόμων)
    'Αρθρο 43 - (Έκδοση διαταγμάτων)
    'Αρθρο 44 - (Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, δημοψηφίσματα, διαγγέλματα)
    'Αρθρο 45 - (Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων)
    'Αρθρο 46 - (Διορισμός και παύση δημοσίων υπαλλήλων, απονομή παρασήμων)
    'Αρθρο 47 - (Χάρη και αμνηστία)
    'Αρθρο 48 - (Κατάσταση πολιορκίας)
    KEΦAΛAIO TPITO - Eιδικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας
    'Αρθρο 49 - (Ειδικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας)
    'Αρθρο 50 - (Τεκμήριο Αρμοδιότητας)
  TMHMA Γ΄ - Bουλή
    KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Aνάδειξη και συγκρότηση της Bουλής
    'Αρθρο 51 - (Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα)
    'Αρθρο 52 - (Γνησιότητα εκδήλωσης της λαΐκης θέλησης)
    'Αρθρο 53 - (Βουλευτική Περίοδος)
    'Αρθρο 54 - (Εκλογικό σύστημα, εκλογικές περιφέρειες, βουλευτές Επικρατείας)
    KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Kωλύματα και ασυμβίβαστα των βουλευτών
    'Αρθρο 55 - (Προσόντα εκλογιμότητας)
    'Αρθρο 56 - (Κωλύματα εκλογιμότητας)
    **'Αρθρο 57 - (Ασυμβίβαστα έργα)
    'Αρθρο 58 - (Δικαστικός έλεγχος εκλογών)
    KEΦAΛAIO TPITO - Kαθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών
    'Αρθρο 59 - (Όρκος)
    'Αρθρο 60 - (Δικαίωμα ψήφου, παραίτηση από το αξίωμα)
    'Αρθρο 61 - (Δίωξη βουλευτών)
    'Αρθρο 62 - (Βουλευτική ασυλία)
    'Αρθρο 63 - (Αποζημίωση, ατέλειες, απουσίες)
    KEΦAΛAIO TETAPTO - Oργάνωση και λειτουργία της Bουλής
    'Αρθρο 64 - (Σύνοδος)
    'Αρθρο 65 - (Κανονισμός, προεδρείο)
    'Αρθρο 66 - (Συνεδριάσεις)
    'Αρθρο 67 - (Κοινοβουλευτική πλειοψηφία)
    'Αρθρο 68 - (Κοινοβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές)
    'Αρθρο 69 - (Αναφορές)
    'Αρθρο 70 - ('Ασκηση νομοθετικού έργου)
    'Αρθρο 71 - (Τμήμα διακοπών)
    'Αρθρο 72 - (Ολομέλεια και Τμήματα)
    KEΦAΛAIO ΠEMΠTO - Nομοθετική λειτουργία της Bουλής
    'Αρθρο 73 - (Δικαίωμα πρότασης νόμων)
    'Αρθρο 74 - (Διαδικασία εισαγωγής για συζήτηση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων)
    'Αρθρο 75 - (Νομοσχέδια και προτάσεις νόμων που συνεπάγονται επιβάρυνση του προϋπολογισμού)
    'Αρθρο 76 - (Συζήτηση και ψήφιση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων)
    'Αρθρο 77 - (Αυθεντική ερμηνεία των νόμων)
    KEΦAΛAIO EKTO - Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση
    'Αρθρο 78 - (Νόμοι φοπολογικού περιεχομένου)
    'Αρθρο 79 - (Ψήφιση προϋπολογισμού, απολογισμός, γενικός ισολογισμός)
    'Αρθρο 80 - (Μισθός, σύνταξη, χορηγία, αμοιβή, νόμισμα)
  TMHMA Δ΄ - Kυβέρνηση
    KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Συγκρότηση και αποστολή της Kυβέρνησης
    'Αρθρο 81 - (Υπουργικό Συμβούλιο)
    'Αρθρο 82 - (Κυβέρνηση και Πρωθυπουργός)
    'Αρθρο 83 - (Υπουργοί & Υφυπουργοί)
    KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Σχέσεις Bουλής και Kυβέρνησης
    'Αρθρο 84 - (Εμπιστοσύνη της Βουλής - Αρχή της δεδηλωμένης)
    'Αρθρο 85 - (Ευθύνη των Υπουργών)
    'Αρθρο 86 - (Δικαστήριο ευθύνης των Υπουργών)
  TMHMA E΄ - Δικαστική Eξουσία
    KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι
    'Αρθρο 87 - (Δικαστική Ανεξαρτησία)
    'Αρθρο 88 - (Εγγυήσεις δικαστικής ανεξαρτησίας)
    'Αρθρο 89 - (Δικαστικά ασυμβίβαστα)
    'Αρθρο 90 - (Ανώτατο δικαστικό συμβούλιο)
    'Αρθρο 91 - (Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο)
    'Αρθρο 92 - (Δικαστικοί Υπάλληλοι, συμβολαιογράφοι, φύλακες υποθηκών & μεταγραφών και διευθυντές κτηματολογίων)
    KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Oργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων
    'Αρθρο 93 - (Δικαστήρια)
    'Αρθρο 94 - (Δικαιοδοσία διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων)
    'Αρθρο 95 - (Συμβούλιο της Επικρατείας)
    'Αρθρο 96 - (Ποινική δικαιοσύνη)
    'Αρθρο 97 - (Μικτά ορκωτά δικαστήρια)
    'Αρθρο 98 - (Ελεγκτικό Συνέδριο)
    'Αρθρο 99 - (Αγωγές κακοδικίας)
    'Αρθρο 100 - (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο)
    **'Αρθρο 100Α -
  TMHMA ΣT΄ - Διοίκηση
    KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Oργάνωση της διοίκησης
    'Αρθρο 101 - (Διοικητική αποκέντρωση)
    'Αρθρο 101Α -
    'Αρθρο 102 - (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
    KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Yπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της διοίκησης
    'Αρθρο 103 - (Δημόσιοι υπάλληλοι)
    'Αρθρο 104 - (Περιορισμοί Δημοσίων υτπαλλήλων)
    KEΦAΛAIO TPITO - Kαθεστώς του Aγίου Όρους
    'Αρθρο 105 - (Καθεστώς του Αγίου Όρους)
MEPOΣ TETAPTO - Eιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις
  TMHMA A΄ - Eιδικές διατάξεις
    'Αρθρο 106 - (Κράτος και εθνική οικονομία)
    'Αρθρο 107 - (Προστασία κεφαλαίων εξωτερικού και ειδική οικονομική νομοθεσία)
    'Αρθρο 108 - (Απόδημος ελληνισμός)
    'Αρθρο 109 - Διαθήκη, κωδίκελλος, δωρεά υπέρ του Δημοσίου)
  TMHMA B΄ - Aναθεώρηση του Συντάγματος
    'Αρθρο 110 - (Αναθεώρηση του Συντάγματος)
  TMHMA Γ΄ - Mεταβατικές διατάξεις
    'Αρθρο 111 - (Διατάξεις που καταργούνται)
    'Αρθρο 112 - (Έκδοση νόμου που προβλέπεται από το Σύνταγμα)
    'Αρθρο 113 - (Ισχύς Κανονισμού της Βουλής)
    'Αρθρο 114 - (Εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, προσωρινός Πρόεδρος)
    'Αρθρο 115 - (Ειδικά δικαστήρια που προβλέπει το Σύνταγμα)
    'Αρθρο 116 - (Ισχύς διατάξεων αντίθετων με το άρθρο 4 παρ.2 και 22 παρ.1)
    'Αρθρο 117 - (Αγροτική ιδιοκτησία, δάση, απαλλοτριώσεις, οικιστικές περιοχές)
    'Αρθρο 118 - (Δικαστικοί λειτουργοί)
    'Αρθρο 119 - (Ακύρωση πράξεων που εκδόθηκαν από 21.4.67 ως 23.7.74 Στρατιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι που αποκατ
  TMHMA Δ΄ - Aκροτελεύτια διάταξη
    'Αρθρο 120 - (Ακροτελεύτια διάταξη)
* Οι αστερίσκοι σημειώνουν τις παραγράφους των άρθρων που αναθεώρησε και τις ερμηνευτικές δηλώσεις που πρόσθεσε με το Α' Ψήφισμα της 6 Μαρτίου 1986 η ΣΤ' Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων.
** Οι δύο αστερίσκοι σημειώνουν τα άρθρα, τις παραγράφους των άρθρων και τις ερμηνευτικές δηλώσεις που αναθεώρησε, καθώς και τα άρθρα και τις ερμηνευτικές δηλώσεις που πρόσθεσε με το από 6 Απριλίου 2001 Ψήφισμα η Ζ' Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΕΔΩΣΕ ΤΟ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More